08-11-2017 10:18 przez Dariusz Koryto

Kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w terminie od 18 listopada do 26 listopada 2017 w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie k/Olsztynka odbędzie się kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

Więcej...

24-09-2017 16:15 przez Dariusz Koryto

Doświadczaj i działaj - szkolenia dla kadry z i wolontariuszy ZHP działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydział NS CG ZHP realizuje projekt „Doświadczaj i działaj - szkolenia dla kadry z i wolontariuszy ZHP działających na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków PFRON. Celem realizacji projektu jest Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, organizowanie systemów i strategii bezpośredniego wsparcia - co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększanie samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

Więcej...

20-07-2017 18:19 przez Robert Gut

Za nami pierwsze w II roku finansowania warsztaty ekologiczne realizowanego przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK

Za nami pierwsze w II roku finansowania warsztaty ekologiczne realizowanego przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK ZHP projektu „Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne ” dofinansowywanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację KGHM Polska Miedź. Od kwietnia do lipca udział w warsztatach łącznie wzięło ponad 200 beneficjentów.

Więcej...

11-05-2017 18:32 przez Robert Gut

Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne

Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne – projekt dofinasowany ze środków PFRON oraz Fundacji KGHM Polska Miedź – już trwa. Projekt zakłada organizację zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 5 i 10 dniowych warsztatów o charakterze ekologicznym przeprowadzanych dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych w pięciu miejscach w Polsce na terenie baz i ośrodków harcerskich. W projekcie zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych współgrać będzie z poznawaniem otoczenia pozaspołecznego zmierzające do zapoznania z różnymi elementami przyrody.

Więcej...

19-04-2017 17:43 przez Robert Gut

IX OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DĘBLIN 2017

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DĘBLINIE 1 BATALION DROGOWO MOSTOWY im. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA W DĘBLINIE ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW LUBELSKA ZHP KOMENDA HUFCA ZHP im. BOHATERSKICH LOTNIKÓW DĘBLIŃSKIEJ SZKOŁY ORLĄT W RYKACH 20 i 21 DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP ZAPRASZAJĄ NA IX OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DĘBLIN 2017 HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP AGATY KORNHAUSER DUDY

Więcej...