20-07-2017 18:19 przez Robert Gut

Za nami pierwsze w II roku finansowania warsztaty ekologiczne realizowanego przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK

Za nami pierwsze w II roku finansowania warsztaty ekologiczne realizowanego przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK ZHP projektu „Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne ” dofinansowywanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację KGHM Polska Miedź. Od kwietnia do lipca udział w warsztatach łącznie wzięło ponad 200 beneficjentów.

Więcej...

11-05-2017 18:32 przez Robert Gut

Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne

Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne – projekt dofinasowany ze środków PFRON oraz Fundacji KGHM Polska Miedź – już trwa. Projekt zakłada organizację zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 5 i 10 dniowych warsztatów o charakterze ekologicznym przeprowadzanych dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych w pięciu miejscach w Polsce na terenie baz i ośrodków harcerskich. W projekcie zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych współgrać będzie z poznawaniem otoczenia pozaspołecznego zmierzające do zapoznania z różnymi elementami przyrody.

Więcej...

19-04-2017 17:43 przez Robert Gut

IX OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DĘBLIN 2017

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DĘBLINIE 1 BATALION DROGOWO MOSTOWY im. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA W DĘBLINIE ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW LUBELSKA ZHP KOMENDA HUFCA ZHP im. BOHATERSKICH LOTNIKÓW DĘBLIŃSKIEJ SZKOŁY ORLĄT W RYKACH 20 i 21 DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP ZAPRASZAJĄ NA IX OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DĘBLIN 2017 HONOROWY PATRONAT NAD ZLOTEM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP AGATY KORNHAUSER DUDY

Więcej...

16-04-2017 09:30 przez Robert Gut

Święta Wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim instruktorom, harcerzom, zuchom i naszym przyjaciołom życzymy

Więcej...

07-04-2017 09:53 przez Robert Gut

II etap realizacji projektu „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”

Przed nami II etap realizacji projektu „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” współfinansowanego ze środków PFRON, który realizuje Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, kompetencji społecznych, wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niezbędnych w czynnościach dnia codziennego, kontaktach ze środowiskiem lokalnym, bezpośrednim włączaniu się w życie obywatelskie, skutecznym przechodzeniu na rynku pracy.

Więcej...