24-12-2016 14:36 przez Robert Gut

Święta 2016

Niech te święta spokój Wam przyniosą,

Więcej...

20-12-2016 23:01 przez Robert Gut

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2016 r., przeżywszy 100 lat, odeszła na wieczną wartę Druhna harcmistrz Zofia Sułek całym życiem wierna harcerskim ideałom.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2016 r., przeżywszy 100 lat, odeszła na wieczną wartę Druhna harcmistrz Zofia Sułek całym życiem wierna harcerskim ideałom. Współzałożycielka Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego, który z sukcesem wprowadził metodę harcerską do programu rehabilitacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci.

Więcej...

06-12-2016 22:29 przez Robert Gut

Z życia 80 Wrocławskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku PIECHURZY

Mam szczerą wole całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce , nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszny Prawu Harcerskiemu. Zgodnie ze słowami Przyrzeczenia Harcerskiego, harcerze Nieprzetartego Szlaku z Hufca Wrocław w dniach 19 – 27.11. 2016 odbyli pielgrzymkę do Rzymu, do Ojca Świętego Franciszka. Przy pomocy instruktorów Hufca Wrocław Drużyna PIECHURZY zrealizowała swoje marzenia.

Więcej...

23-10-2016 03:03 przez Dariusz Koryto

Górska przygoda

Do udziału „Górskiej przygodzie podczas XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Granica” przyjęto ponad 314 osób z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego. Projekt był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej...