24-12-2016 14:36 przez Robert Gut

Święta 2016

Niech te święta spokój Wam przyniosą,

Więcej...

20-12-2016 23:01 przez Robert Gut

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2016 r., przeżywszy 100 lat, odeszła na wieczną wartę Druhna harcmistrz Zofia Sułek całym życiem wierna harcerskim ideałom.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2016 r., przeżywszy 100 lat, odeszła na wieczną wartę Druhna harcmistrz Zofia Sułek całym życiem wierna harcerskim ideałom. Współzałożycielka Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego, który z sukcesem wprowadził metodę harcerską do programu rehabilitacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci.

Więcej...

06-12-2016 22:29 przez Robert Gut

Z życia 80 Wrocławskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku PIECHURZY

Mam szczerą wole całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce , nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszny Prawu Harcerskiemu. Zgodnie ze słowami Przyrzeczenia Harcerskiego, harcerze Nieprzetartego Szlaku z Hufca Wrocław w dniach 19 – 27.11. 2016 odbyli pielgrzymkę do Rzymu, do Ojca Świętego Franciszka. Przy pomocy instruktorów Hufca Wrocław Drużyna PIECHURZY zrealizowała swoje marzenia.

Więcej...

14-10-2016 16:13 przez Robert Gut

26. września druhna hm. Zofia Sułek skończyła 100 lat!

26. września druhna hm. Zofia Sułek skończyła 100 lat! Z tej okazji instruktorzy Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP zorganizowali uroczyste obchody. Świętowali wraz z Druhną 1 października 2016 w Dworku Białoprądnickim. Na uroczystość przyjechali instruktorzy z całej Polski, seniorzy NS oraz instruktorzy prowadzący obecnie drużyny. Obecni byli wszyscy komendanci Szczepu "Zielone Słońce" oraz liczna była i obecna kadra Szczepu. Nie zabrakło też najmłodszego szczepowego zucha, także Zosi :).

Więcej...

26-09-2016 21:02 przez Robert Gut

hm. Dorota Kołakowska liderem 25-lecia

Dh Dorota Kołakowska otrzymała w Sejmie RP wyróżnienie Lidera 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

Więcej...