Doświadczaj i działaj - szkolenia dla kadry z i wolontariuszy ZHP działających na rzecz osób niepełnosprawnych

24-09-2017 16:15 przez Dariusz Koryto

Wydział NS CG ZHP realizuje projekt „Doświadczaj i działaj - szkolenia dla kadry z i wolontariuszy ZHP działających na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków PFRON. Celem realizacji projektu jest Doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, organizowanie systemów i strategii bezpośredniego wsparcia - co wpłynie na podniesienie poziomu jakości życia podopiecznych, profesjonalizm i skuteczność oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększanie samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu odbędą się :

7 edycji warsztatów doskonalących w ośrodkach: HOM Puck, Schronisko „Głodówka”, Warszawa

2 seminaria- w OSW ZHP w Załęczu Wielkim oraz w Schronisku „Głodówka”

Kursy kurs dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską. W OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie.

Harmonogram form szkoleniowych:

Warsztaty doskonalące

Warszawa (Ożarów)

6-8.10.2017

 

Schronisko „Głodówka”

15-17.12.2017

 

Schronisko „Głodówka”

27-29.10.2017

 

Warszawa (Hotele Atos)

24-26.11.2017

 

HOM Puck

17-19.11.2017

 

Schronisko „Glodówka”

24-26.11.2017

 

Warszawa (miejsce od ustalenia)

8-10.12.2017

 

 

 

seminaria

Załęcze Wielkie

1-3.12.2017

 

Schronisko „Głodówka”

8-10.12.2017

 

 

 

kursy

OSW ZHP „Perkoz”

17-26.11.2017

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP 00-491 Warszawa ul. Konopnickiej 6; w wersji elektronicznej na adres : biuro.ns@zhp.pl lub ns@zhp.pl .

Z uwagi na dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

Wróć