Marzec 2010

ZAPROSZENIE do Sokołowa Podlaskiego

28-03-2010 20:14 przez Robert Gut

II Zlot Integracyjny Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku "Bratki na służbie"

Czuwaj!!!

Dziękuje za wszystkie informacje dotyczące Zlotu w Krakowie. Jednocześnie przesyłam zaproszenie oraz informacje dotyczące Zlotu, który będzie organizowany w Sokołowie Podlaskim.

              W dniach 16- 18 kwietnia 2010 roku, w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Sadowa 11, odbędzie się II Zlot Integracyjny Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku" Bratki na służbie".

Organizatorem zlotu jest 92 Sokołowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Współorganizatorzy to: Hufiec ZHP Sokołów Podlaski im Janusza Korczaka oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

W zlocie będą uczestniczyć gromady, drużyny Nieprzetartego Szlaku ze Szkół Specjalnych oraz Ośrodków Szkolno Wychowawczych, wychowankowie Świetlic Środowiskowych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, harcerze z zaprzyjaźnionych drużyn oraz dzieci i młodzież z Ośrodków Szkolno Wychowawczych i Szkół Specjalnych, którzy pragną poznać smak harcerskiej przygody (planowana liczba uczestników około 200 osób).

II Integracyjny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku będzie przebiegał pod hasłem "Bratki na służbie". To właśnie rok 2010 został ogłoszony w ZHP ROKIEM SŁUŻBY. Harcerskie wychowanie oparte jest na służbie, czyli czynnej, pozytywnej postawie wobec świata i drugiego człowieka. Pierwszy punkt prawa harcerskiego brzmi Harcerz (harcerka) służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. Ideał wychowania harcerskiego jest ideałem wychowania chrześcijańskiego, które na pierwszym miejscu stawia służbę Bogu.

Harcerstwo to sposób życia, pełnienie służby, praktykowane religii przez czyn i życie według jej zasad. W wychowaniu harcerskim służba Bogu powiązana jest ze służbą ojczyźnie.

Celem harcerstwa jest wychowanie do wypełnienia ludzi dobrych i prawych, wiernych Polsce, przestrzegających zasad moralnych. Ze służby Bogu i Polsce wynika służba bliźniemu.

Obowiązek niesienia pomocy bliźnim wypływa z Bożego przykazania miłości.

Dlatego to każdy dzień zlotu przebiega pod innym hasłem:

  • piątek SŁUŻBA BLIŹNIM czas na integrację na lepsze poznanie samych siebie,
  • sobota SŁUŻBA OJCZYŹNIE - gra miejska na terenie miasta oraz uroczyste świeczkowisko z udziałem zaproszonych gości,
  • niedziela SŁUŻBA BOGU - Polowa Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej.

Osoba odpowiedzialna za Organizację Zlotu Drużynowa 92 SDH NS Duchy Lasu phm. Aneta Nowotniak tel. 794 998 776

Gorąco pozdrawiam

Aneta Nowotniak

Poniżej do pobrania: Regulamin, Karta zgłoszeniowa, Program.

Tablica poświęcona Druhnie Marii Łyczko.

22-03-2010 15:50 przez Robert Gut

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Zbiórce kadry NS na Głodówce zbieramy fundusze na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej twórczyni Nieprzetartego Szlaku Druhnie hm. Marii Łyczko. Tablica będzie umocowana w Rabce na budynku, w którym odbywały się kursy Nieprzetartego Szlaku. Odsłonięcie planowane jest w sierpniu br podczas Zlotu Stulecia Harcerstwa. Bardzo proszę wszystkich chętnych o wpłacanie dowolnych kwot na konto Hufca ZHP Jordanów.

Całą akcją kieruje instruktor tego hufca  hm. Jacek Niziołek.
Prosimy o rozpropagowanie tej akcji przede wszystkim wśród instruktorów Nieprzetartego Szlaku.
Nr konta:  28 8799 0001 0000 0000 0808 0001
                                  Hufiec Jordanów,
                            ul. Marii Konopnickiej 2
                               34 - 240 Jordanów
z dopiskiem:  „Darowizna na tablicę Dh Łyczko”

Kierowniczka Wydziału NS GK ZHP – hm. Dorota Kołakowska

Na Głodówce

22-03-2010 15:45 przez Robert Gut

Bardzo zimowy weekend marca kadra NS reprezentująca 12 Chorągwi ZHP spędziła na zbiórce w gościnnym Schronisku Górskim „Głodówka”. Omówiono sytuację Nieprzetartego Szlaku, przedstawiano działalność drużyn NS w chorągwiach, przedsięwzięcia ogólnopolskie. Bardzo ważnym elementem zbiórki były zajęcia i kominek na temat 100-lecia Harcerstwa w Polsce. Najważniejszym dla NS przedsięwzięciem będzie planowana na sierpień I Ogólnopolska Zbiórka Nieprzetartego Szlaku Kraków 2010. Jej program i założenia organizacyjne w zakładce zbiórki.

Ponadto w piątek 12 marca Dh hm. Beata Matyjaszczyk pracowała z instruktorami nad projektami – jak je tworzyć, jak je opisywać w sposób przydatny do pozyskania funduszy, jakie są zasady pozyskiwania środków z funduszy unijnych.

Na naszej zbiórce zabrakło przedstawicieli z Chorągwi: Gdańskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Ziemi Lubuskiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej – a szkoda!

Kierowniczka Wydziału NS GK ZHP – hm. Dorota Kołakowska