Czerwiec 2010

KARTY KWALIFIKACYJNE UCZESTNIKA OBOZÓW - KURSÓW TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

16-06-2010 21:40 przez Robert Gut

Do pobrania karty kfalifikacyjne uczestnika obozów w:
- Schronisko „Głodówka”,
- OSW ZHP Perkoz,
- OSW ZHP Nadwarciański Gród Załęcze Wielkie.

Kursy twórczości artystycznej w ramach projektu „Cztery pory roku”.

11-06-2010 22:32 przez Robert Gut

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zaprasza drużyny harcerskie i gromady zuchowe Nieprzetartego Szlaku do udziału w kursach twórczości artystycznej w ramach projektu  „Cztery pory roku". "Cztery pory roku" to projekt wspierający samodzielność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,  ale też rozwijający ich zdolności, twórczość artystyczną i rozwój fizyczny.

Planujemy organizację trzech kursów twórczości artystycznej na bazie ośrodków w Załęczu Wielkim i w Olsztynku (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) oraz Schroniska „Głodówka".

Kurs w Schronisku „Głodówka" w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się w terminie
od 28 czerwca
do 11 lipca.
Z uwagi na warunki terenowe ośrodka kierujemy go do  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i wadami słuchu.  Pod opieką profesjonalnych przewodników odbędą się wyprawy w góry w najbliższe okolice Schroniska - Rusinowa Polana, Dolina Morskiego Oka. W trakcie wyprawy zaplanowane zostały zajęcia plastyczne, których tematem wiodącym będą górskie krajobrazy.  W trakcie kursu dzieci będą brały udział w zajęciach artystycznych - rysunek z wykorzystaniem różnych technik, stylów, środków i form, zajęcia teatralne - prezentacje legend tatrzańskich, zajęcia umuzykalniające - nauka piosenek i tańców integracyjnych.

Kurs w OSW "Nadwarciański gród" Załęcze Wielkie woj. ŁÓDZKIE w terminie
od 30 lipca do 12 sierpnia
.

Harcerze będą uczestniczyć w zajęciach z rysunku, zapoznają się z warsztatem pracy malarza i rzeźbiarza, nabędą umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia. Atrakcyjną formą artystycznego działania będą również zajęcia lepienia z gliny. Mając dość szeroki dostęp do tak zróżnicowanych propozycji form i technik uczestnicy będą odkrywać swoje talenty, zdobywać nowe umiejętności, poznają świat sztuki, ale też swoje miejsce w nim.  Wykonane przez dzieci prace zostaną włączone do konkursów tematycznych, co da niepełnosprawnym harcerzom możliwość odniesienia sukcesu, wpłynie na podniesienie ich samooceny, podkreśli ich wyjątkowość i wrażliwość. 

Kurs w OSW „Perkoz" nad jeziorem Pluszne koło Olsztynka woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE w terminie od 2 do 14 sierpnia.
 Kurs, którego tematem wiodącym jest spotkanie ze sztuką teatralną, nastawiony będzie na rozwijane wszystkich umiejętności związanych z ruchem, komunikacją, predyspozycjami głosowymi. Harcerze będą mogli uczestniczyć w zajęciach  choreoterapii, dramaterapii, autoprezentacji, emisji głosu, recytacji, zabawach integracyjnych z muzyką. Ważnym elementem tego kursu będzie przygotowanie i prezentacja wybranego przez uczestników przedstawienia teatralnego. Próby do wybranego spektaklu odbywać się będą codziennie, a zostanie on wystawiony w przedostatnim dniu kursu. Wśród dodatkowych atrakcji zaproponowane zostaną: zajęcia plastyczne, wędrówki piesze, rowerowe i spływy kajakowe, zajęcia sportowe - pływanie,  gry zespołowe.

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymają dyplomy ukończenia z opisanymi umiejętnościami jakie zdobyli, a także nagrody za zwycięstwa w konkursach przeprowadzanych w trakcie szkoleń.

Odpłatność za udział w kursach wynosi 200 zł, płatne na konto w poszczególnych ośrodkach. Po otrzymaniu zgłoszenia drużynowym przekazany zostanie nr konta i informacje organizacyjne. W przypadku kursów  w „Nadwarciańskim Grodzie" oraz w „Perkozie" zgłoszenia  przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu, na kurs w schronisku" Głodówka" do dnia 22 czerwca 2010.

Przyjmujemy zgłoszenia 10 osobowych zespołów z opiekunem.  Wymagane karty kwalifikacyjne z informacjami o uczestniku, podpisane przez prawnego opiekuna i lekarza - należy przywieźć na kurs.

Zgłoszenia:  na adres ns@zhp.pl należy wysłać listę uczestników wg. wzoru:

 

Lp.

Nazwisko i imię

PESEL

Adres
 zamieszkania

Orzeczenie
o niepełnosprawności

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Opiekun/ drużynowy – imię i nazwisko, wykształcenie, stopień instruktorski, kontakt – Tel.; e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………