Kwiecień 2011

Święta Wielkanocne

22-04-2011 00:30 przez Robert Gut

kartka świąteczna
Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

Dh hm. Zdzisław Łyczko odszedł na Wieczną Wartę

15-04-2011 23:03 przez Robert Gut

nekrolog

13 kwietnia odszedł na Wieczną Wartę dh hm. Zdzisław Łyczko, mąż twórczyni „Nieprzetartego Szlaku”, dh hm. Marii Łyczko, zmarłej przed 6-ma laty.

Druhna Marysia była znana i czynna w całej Polsce - Druh Zdzisław był cichym i skromnym jakby Jej śladem.

Działał w Armii Krajowej - poznali się na obozie harcerskim.

O Zdzisławie trudno mówić oddzielnie - Oni zawsze chcieli i byli razem wraz z całą rodziną, którą stworzyli. Bardzo się kochali i bardzo kochali swoją trójkę dzieci. Tworzyli zwartą, kochającą się radośnie rodzinę - prawdziwe gniazdo rodzinne, do którego potem wszyscy często wracali.

Zdzisław był człowiekiem skromnym i nie narzucającym się, bardzo uczuciowym - zawsze się wzruszał, gdy mówiło się o Marysi. Był czułym opiekunem w czasie Jej długotrwałej choroby.

Ich radosny dom na Woli Justowskiej w Krakowie zawsze tchnął miłością wzajemną, wyrozumiałością, zgodą, gościnnością i wielkim ciepłem rodzinnym- pewnie takim już zostanie dla wnuków.

 

Kraków 15.04.2011r.                                     hm. Zofia Sułek


 

Ceremonia żałobna odbędzie się  na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie - 18.04.2011r. o godz. 12.00.


 

XXII Chorągwiany Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku

15-04-2011 22:44 przez Robert Gut

Świbna 12-14 maj 2011

Uczestnicy Zlotu

 

XXII Chorągwiany Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej w dniach 12-14 maja 2011 bez Twego udziału i Twojej Drużyny nie może się odbyć.

        Spotykamy się kolejny raz, tym razem to będzie nasze ... 22 spotkanie. Będziemy goszczeni w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu. Pokażemy Wam nasze piękne miasto Żary. Widzieliśmy już kilka Ośrodków podczas naszych Zlotów tym razem będziemy w świecie ciszy, ale czy tylko? Dlatego warto przyjechać i zobaczyć.

        Szczególnie to co się zmieniło od naszego ostatniego pobytu. Zaprezentujemy nasze parki w całej ich majestatycznej barwie, kolorystyce i okazałości. Koniecznie proszę zabrać ze sobą aparat cyfrowy. Zdjęcia będą nam przypominały nasz wspólny pobyt w tych urokliwych miejscach. Do zobaczenia już w maju. 

files/ns.zhp.pl/download/slonkowbutach.png

Czuwaj !    Komendant Zlotu – hm Mirosław Zengiel


Materiały do pobrania poniżej.

 

Projekt „Przez Polskę czterech pór roku” – zaproszenie dla drużyn.

14-04-2011 15:44 przez Robert Gut

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP zaprasza drużyny harcerskie i gromady zuchowe Nieprzetartego Szlaku do udziału w warsztatach twórczości artystycznej w ramach projektu  „Przez Polskę Czterech pór roku". Jest projekt wspierający samodzielność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,  ale też rozwijający ich zdolności, twórczość artystyczną i rozwój fizyczny. Planujemy organizację sześciu warsztatów twórczości artystycznej na bazie ośrodka „Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim (dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Harcerze będą uczestniczyć w zajęciach plastycznych, zapoznają się z warsztatem pracy malarza i rzeźbiarza, nabędą umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia. Atrakcyjną formą artystycznego działania będą również zajęcia lepienia z gliny. Ponadto zorganizowane zostaną zajęcia teatralne, umuzykalniające oraz plenery fotograficzne.  Wśród dodatkowych atrakcji zaproponowane zostaną: wędrówki piesze, autokarowe, rowerowe i spływy kajakowe, zajęcia sportowe, gry zespołowe. Uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia z opisanymi umiejętnościami jakie zdobyli, a także nagrody za zwycięstwa w konkursach przeprowadzanych w trakcie warsztatów. Warsztaty będą trwać po 6 dni. Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Harmonogram warsztatów podamy na stronie oraz prześlemy do wszystkich zainteresowanych środowisk po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania dofinasowania z PFRON..

Przyjmujemy zgłoszenia minimum 10-cio osobowych zespołów z opiekunem. Zgłoszenia:  na adres ns@zhp.pl należy wysłać listę uczestników wg. wzoru:

 

L.p. Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Orzeczenie o niepełnosprawności
1        
2        
3        

 

XXIV Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku"

12-04-2011 19:25 przez Robert Gut

Stemplew' 26.05 - 29.05.2011

Zlot Stemplew

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich, V Szczep DH „NS” przy SOSW im. J. Tuwima w Stemplewie, KH ZHP Uniejów, Chorągiew ZHP Łódź, GK ZHP w Warszawie zapraszają do wspólnego harcowania. W dniach 26 – 29 maja 2011 roku na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie odbędzie się Zlot Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” z terenu całej Polski.


Wszystkie materiały do pobrania poniżej:

Zbiórka kadry NS

07-04-2011 14:36 przez Robert Gut

Kolejna zbiórka kadry Nieprzetartego Szlaku odbyła się w dniach 01.04 – 03.04.2011 roku w, jak zwykle gościnnym, Schronisku Górskim „Głodówka”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk z 7 Chorągwi (Podkarpackiej, Łódzkiej, Kieleckiej, Mazowieckiej, Lubelskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Krakowskiej). Omówiono sytuację Nieprzetartego Szlaku, w tym podsumowano działalność NS w 2010 roku – na poziomie ogólnopolskim oraz w środowiskach, zaprezentowano plany na rok 2011 – w tym promocję NS w Dniu Wolontariatu Integracji Niepełnosprawnych podczas Polskiej Prezydencji, 1% dla NS, – czyli wizerunek naszych działań, opracowano założenia do programu rozwoju drużyn i kształcenia kadry NS. Ponieważ zbiórka odbywała się 2 kwietnia instruktorzy pamiętając o papieżu Janie Pawle II wybrali się na wędrówkę na Rusinową Polanę i do Wiktorówek, a tam wspólnie zaśpiewano „Barkę”. 

W niedzielę po podsumowaniu spotkania pożegnano się w Kręgu Przyjaźni. Szkoda tylko, że pracowaliśmy w tak małym gronie.

 

Turniej ping- ponga

04-04-2011 23:28 przez Robert Gut

Harcerzy niepełnosprawnych

 

Dnia 31.03.2011r na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Myślenicach miał miejsce turniej ping - ponga harcerzy niepełnosprawnych. Organizatorem turnieju był Referat „Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP przy współudziale SOSW w Myślenicach oraz drużyny „NS” działającej przy Ośrodku.

     files/ns.zhp.pl/Olimpiada Zimowa/tenkrakowska00001.jpg    files/ns.zhp.pl/Olimpiada Zimowa/tenkrakowska00002.jpg


W turnieju brały trzy drużyny z małopolski : 5 KDH „Tornado”(SOSW, ul. Zamoyskiego w Krakowie), 88 DH im. Janusza Korczaka (SOSW w Myślenicach) ,   Drużyna Próbna działająca przy SP Sułkowice oraz  13 DH „Leśne Ludy”(SOSW w Mielcu). Turniej otworzyła dyrektor Ośrodka- pani Irena Jamróz oraz kierownik referatu „NS” Chorągwi Krakowskiej - hm Agnieszka Nawrocka.

Rywalizacji towarzyszyła prawdziwie harcerska atmosfera. Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zaangażowani.

     files/ns.zhp.pl/Olimpiada Zimowa/tenkrakowska00003.jpg    files/ns.zhp.pl/Olimpiada Zimowa/tenkrakowska00004.jpg 


Klasyfikacja końcowa:

1.   5 KDH „Tornado” - SOSW Kraków  ul. Zamojskiego

2.   88 DH im. Janusza Korczaka - SOSW Myślenice

3.   13 DH „Leśne Ludy”-  SOSW w Mielcu

4.   Drużyna Próbna – Szkoła Podstawowa w Sułkowicach

  

     files/ns.zhp.pl/Olimpiada Zimowa/tenkrakowska00005.jpg    files/ns.zhp.pl/Olimpiada Zimowa/tenkrakowska00006.jpg

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz upominki ufundowane przez Komendę Chorągwi Krakowskiej. Cukiernia Jana Dziadkowca z Myślenic ufundowała dla wszystkich uczestników drożdżówki natomiast gospodarze (SOSW Myślenice) kiełbasę z grilla. Składamy serdeczne podziękowania uczniom z Gimnazjum w Krzyszkowicach za pomoc w sędziowaniu zawodów.

 
phm Piotr Magiera

hm Agnieszka Nawrocka