Październik 2011

UWAGA!!! Uczestnicy kursu dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

29-10-2011 22:16 przez Robert Gut

Kurs dla drużynowych i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem metody harcerskiej realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z funduszy PFRON. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na zajęciach od dnia rozpoczęcia tj. 13.11.2011r. do dnia zakończenia tj. 23.11.2011r. Skrócenie pobytu jest niemożliwe i wiązać się będzie ze zwrotem kosztów kursu. 

III warsztaty twórczości artystycznej już za nami

20-10-2011 11:22 przez Robert Gut

Na bazie OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim (dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo) w dniach od 11.10 do 16.10.2011r odbyły się już III warsztaty twórczości artystycznej dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych w większości harcerzy z drużyn NS. W warsztatach uczestniczyli harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku z chorągwi Kieleckiej. W trakcie zajęć dzieci i młodzież pod okiem zaproszonych artystów poznawali różne techniki plastyczne. Rysowali i malowali samodzielnie przygotowywanymi farbami jesienne obrazy, z drewnianych elementów i kolorowych koralików robili wspaniałą biżuterię i świeczniki, zdobili techniką decoupage pudełka, lustra, podstawki, uczestniczyli w wyprawach plenerowych, zajęciach fotograficznych i teatralnych. Uczestnicy tego warsztatu wybrali wycieczkę autokarową do Wrocławia. Tam zwiedzili Stare Miasto i ZOO. Działania artystyczne beneficjentów zakończyła wystawa wszystkich prac wykonanych podczas zajęć. Wystawę uroczyście otworzyła hm. Krystyna Mikita Komendantka OSW ZHP w Załęczu, która podziękowała za pracę artystom prowadzącym zajęcia. Podziwiano prace beneficjentów i wybrano najciekawsze z dzieł na wystawę przygotowywaną na zakończenie projektu. Warsztat zakończył apel podczas którego wręczono upominki, dyplomy a po pożegnalnym kręgu wszyscy pełni wrażeń wrócili do swoich szkól i domów.

 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny

08-10-2011 20:29 przez Robert Gut

:)

V Szczep Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie, Hufiec ZHP Uniejów, Chorągiew Łódzka ZHP zapraszają drużyny zuchowe i harcerskie Nieprzetartego Szlaku do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym z okazji 25 Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie w 2012r.

Celem konkursu jest:
    1. Prezentacja działań harcerskich drużyn „NS” podczas Zlotów w Stemplewie.
    2. Integracja środowiska harcerskiego „Nieprzetartego Szlaku”.
    3. Rozwijanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

 REGULAMIN KONKURSU

 • Konkurs skierowany jest do uczestników poprzednich Zlotów Drużyn „NS”.
 • Kategorie i tematyka:
  Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
             * 7 – 13 lat
             * 14 – 18 lat
             * Powyżej 18 lat.
 • Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie.
 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4 i większym.
 • Na odwrotnej stronie pracy należy umieścić informację:
       imię i nazwisko, wiek autora oraz pełna nazwa i adres np.szkoły, drużyny.
 • Termin i warunki składania prac konkursowych:
       Prace należy nadsyłać do dnia 10 maja 2012roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
                 SOSW Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
                 z dopiskiem Konkurs "XXV Zlot Drużyn „NS”

Prace nadesłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę!

Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na publiczne prezentowanie jego pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas wystawy pokonkursowej podczas XXV Zlotu Drużyn „NS” w Stemplewie w dniach 24 – 27 maja 2012r. Komisja konkursowa w skład której wejdą przedstawiciele ZHP, SMWS, Redakcji „Nasza Gazeta” wyłoni zwycięzców w każdej kategorii. Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni  upominkami i dyplomami.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym kwartalnika „Nasza Gazeta”.

Szczegóły dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora pod nr tel. 63/2881106 lub 63/2881107, www.serca.org.pl. Koordynator konkursu - dh. Agnieszka Zielonka.

Materiał do pobrania

Rajd Granica 2011

03-10-2011 00:25 przez Robert Gut

 files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica7.jpg

   files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica1.jpg   files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica2.jpg

W dniach od 15 do 18 września 2011 roku drużyna harcerska Nieprzetartego Szlaku DREPTAKI ze Środy Śląskiej wzięła udział w XIX Harcerskim Ogólnopolskim Górskim Rajdzie Granica, który odbył się w Szklarskiej Porębie. Rajd ten ma na celu popularyzację walorów krajoznawczo-turystycznych Karkonoszy, aktywizację drużyn harcerskich, integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze sprawnymi rówieśnikami. Podczas pobytu na rajdzie harcerze zgłębiali wiedzę harcerską, przezwyciężali własne słabości w pokonywaniu trudności górskich tras, uczyli się samodzielności i odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich kolegów. Podczas wędrówek po górach mieli okazję podziwiać najpiękniejsze zakątki Karkonoszy. W pierwszym dniu pobytu harcerze zwiedzali Szklarską Porębę, poszukując „Druhny Nutki” ukrytej wśród atrakcji turystycznych miejscowości tj. Muzeum Mineralogiczne, Muzeum Ziemi, Dom Hauptmanna, Stara Chata Walońska, zabytkowe kościoły.

  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica3.jpg  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica4.jpg

  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica5.jpg  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica6.jpg

Drugi dzień to prawdziwe wyzwanie i próba sprawności dla każdego harcerza. Ośmiogodzinny marsz górskimi szlakami: Szklarska Poręba – Wodospad Kamieńczyka – schronisko pod Łabskim Szczytem – Wodospad Szklarki – Szklarska Poręba. W trzecim dniu czekała na harcerzy wielka niespodzianka – wjazd koleją linową na Szrenicę oraz podziwianie przepięknych górskich krajobrazów podczas wędrówki głównym szlakiem sudeckim im. Mieczysława Orłowicza. Harcerzom najbardziej podobały się Trzy Świnki – zespół trzech bloków granitowych, a także czeskie schronisko Vosecka Bouda.

  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica8.jpg  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica9.jpg

  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica10.jpg  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica11.jpg

Ostatni dzień zakończył się uroczystym apelem, który zgromadził wszystkich 500 uczestników Rajdu Granica. Podczas apelu wręczono nagrody i wyróżnienia dla najlepszych drużyn. W nagrodę za najlepsze osiągnięcia na trasie integracyjnej Nieprzetartego Szlaku nasza drużyna otrzymała nagrody rzeczowe. Rajd po raz kolejny był dla nas wielką wspaniała przygodą i zapraszamy na kolejny wszystkie drużyny Nieprzetartego Szlaku. Tu jest wspaniale – przyjeżdżajcie do nas już za rok we wrześniu!

  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica12.jpg  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica13.jpg

  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica14.jpg  files/ns.zhp.pl/Rajd Granica/rajdgranica15.jpg

 

Kursy dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

02-10-2011 23:48 przez Robert Gut

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w dniach 13-23 listopada 2011r. w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędą się kursy dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

Kurs I stopnia - w programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności itd.), historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), projekty dotyczące integracji społecznej.

Kurs II stopnia - w programie między innymi zajęcia: wzmocnienie warsztatu lidera - instruktora NS, warsztat umiejętności interpersonalnych, budowanie relacji w otoczeniu lokalnym.

Na zgłoszenia czekamy do 28 października 2011r.

Zgłoszenia wg załączonej ankiety aplikacyjnej należy przesyłać na adres:

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa
ul. Konopnickiej 6;

w wersji elektronicznej na adres: ns@zhp.pl .

Udział w kursie bezpłatny!!!

Materiały do pobrania

Warsztaty doskonalące dla kadry NS

02-10-2011 23:31 przez Robert Gut

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w dniach 13-16  października 2011r  w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbędą się warsztaty doskonalące dla kadry NS. W programie zajęcia technik decoupage, techniki plastyczne, techniki witrażowe, zajęcia integracyjne. Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń do 7 października 2011. Również obowiązuje ankieta aplikacyjna, którą należy przesłać na adres:

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa
ul. Konopnickiej 6;

w wersji elektronicznej na adres: ns@zhp.pl  .

Materiały do pobrania 

Projekt "Przez Polskę 4 pór roku – grupowe i indywidualne zajęcia usamodzielniające dzieci i młodzież niepełnosprawną przez twórczość artystyczną"

02-10-2011 22:40 przez Robert Gut

Na realizację projektu Wydział pozyskał środki z PFRON w wysokości 255 461,00 zł. Od sierpnia do grudnia zaplanowane są sześciodniowe warsztaty twórczości artystycznej na bazie ośrodka w Załęczu Wielkim (dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). W projekcie uczestniczą uczniowie szkół i ośrodków specjalnych w większości harcerze z drużyn NS. W warsztatach w sierpniu i we wrześniu łącznie uczestniczyło 96 harcerzy z drużyn z chorągwi Łódzkiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej i Ziemi Lubuskiej. W trakcie warsztatów dzieci i młodzież pod okiem zaproszonych artystów  poznają różne techniki  plastyczne od rysowania przez malowanie, lepienie w glinie, rzeźbienie w drewnie, techniki witrażowe do zdobienia techniką decoupage i plenerów fotograficznych. Ponadto wykorzystując walory ośrodka harcerze uczestniczą w wędrówkach pieszych, rowerowych, zajęciach sportowych – gry zespołowe, zabawy integracyjne z muzyką. Podczas warsztatu odbywają się również jednodniowe wycieczki – cel do wyboru uczestników – Wrocław, Kraków, Łódź, Częstochowa. Aktualnie przygotowywane są kolejne warsztaty, które odbędą się w październiku, listopadzie i grudniu. Ostatnim elementem projektu będzie dwudniowe spotkanie w Warszawie i uroczysty wernisaż prac wykonanych przez uczestników warsztatów.