Grudzień 2011

Święta

22-12-2011 01:31 przez Robert Gut

Jest taki dzień...
Bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień,
W którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień,
W którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już
Każdy z nas zna od kołyski.

 

files/ns.zhp.pl/grf/bn.png

 

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

Projekt Wydziału Nieprzetartego Szlaku "Przez Polskę czterech pór roku ..." - zakończony

18-12-2011 23:36 przez Robert Gut

Projekt Wydziału Nieprzetartego Szlaku "Przez Polskę czterech pór roku - grupowe i indywidualne zajęcia usamodzielniające dzieci i młodzież niepełnosprawną przez twórczość artystyczną”  został oficjalnie zakończony 16 grudnia 2011 roku w Warszawie. Ostatni warsztat twórczości odbył się w dniach 4-9 grudnia w jak zawsze gościnnym OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Udział w nim wzięli harcerze  Nieprzetartego Szlaku z Chorągwi Gdańskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej. Tym razem motywem przewodnim prac była zima oraz Święta Bożego Narodzenia. Beneficjenci wykonali m.in. karty świąteczne, kolorowe bombki, witraże, łańcuch marzeń. Mieli również możliwość spotkania się ze Św. Mikołajem, który przybył z workiem prezentów.

W ramach podsumowującej konferencji dla instruktorów NS, sympatyków i przyjaciół harcerstwa do Warszawy na swój wernisaż przyjechali reprezentanci uczestników projektu „Przez Polskę czterech por roku…”. W Sali Kolumnowej Sejmu RP pod okiem artystów Marii Skrzydłowskiej, Tadeusza Gonciarka i Elżbiety Pilińskiej przygotowano wystawę prac obrazujących przegląd poznanych przez młodych ludzi techniki plastycznych. Wystawione zostały prace stworzone pod kierunkiem m.in.: Magdaleny Borkowskiej - Kapuścińskiej, Małgorzaty i Leszka Kurek, Barbary Yoszida. Otwarcie wystawy odbyło się w obecności Posłów na Sejm RP: Katarzyny Hall, Bożeny Kamińskiej, Lucjana Pietrzszczyka, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP  Ireny Wóycickiej, Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Sekretarza Stanu w MPiPS, Teresy Hernik – Dyrektora BON, Małgorzaty Sinicy - Naczelnika ZHP. Zaproszeni goście wysłuchali refleksji i wspomnień uczestników, artystów biorących udział w projekcie. Wszyscy uczestnicy konferencji podziwiali prace nie szczędząc pochwał i słów uznania dla prowadzących i twórców.  Po wernisażu harcerze udali się na zwiedzanie Warszawy, które rozpoczęli od placu Zamkowego i podziwiania choinki. Dodatkową atrakcją była wizyta w McDonald’s. Pełni wrażeń wracali do swoich środowisk

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji1.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji2.jpg

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji17.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji16.jpg

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji4.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji3.jpg

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji6.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji7.jpg

files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji8.jpg

  

Konferencja CZAS NA NAS ...

18-12-2011 22:43 przez Robert Gut

Konferencja CZAS NA NAS – rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań zlecanych na rzecz osób niepełnosprawnych

odbyła się w dniach 16-17 grudnia w Warszawie. Rozpoczęła się  wernisażem prac uczestników projektu „Przez Polskę czterech pór roku …” . Spośród setek prac wykonanych na warsztatach od sierpnia do grudnia wybrano najciekawsze, prezentujące różne techniki twórczości.  Uczestnicy konferencji mieli możliwość podziwiania prac, spotkania i rozmowy z uczestnikami projektu oraz z  artystami pod opieką, których powstawały dzieła naszych harcerzy. Konferencję rozpoczęła hm.Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP i w ciepłych słowach powitała gości oraz uczestników. Druhna Dorota Nowak-Małek – odczytała list do uczestników skierowany przez Ewę Kopacz- Marszałka Sejmu RP, która objęła konferencję Honorowym Patronatem, a słowa powitania i uznania dla działalności na Nieprzetartym Szlaku skierowali: posłowie Sejmu RP Katarzyna Hall i Bożena Kamińska, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pani Minister Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosław Duda, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik oraz  Zastępca Inspektora Sanitarnego Kraju Jan Olgerbrand. W pierwszym dniu konferencji odbywającej się w Sali Kolumnowej Sejmu RP prezentowane były projekty organizacji pozarządowych m.in: Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Polskiego Związku Głuchych, Fundacji „Poza Horyzonty” Jaśka Meli, Nieprzetartego Szlaku ZHP. W drugim dniu konferencji w gościnnym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9 w Warszawie odbyły się prace w zespołach problemowych. Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP hm. Agnieszka Nawrocka phm. Dorota Nowak-Małek, hm. Maria Orłowska oraz hm. Andrzej Zielonka prowadzili zajęcia na tematy: 1. Budowanie pozytywnych dla osób niepełnosprawnych relacji w środowiskach lokalnych, 2. Wolontariat osób niepełnosprawnych i wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych, 3. Współpraca szkół i ośrodków specjalnych z organizacjami pozarządowymi. Po podsumowaniu pracy w zespołach i pożegnaniu w harcerskim kręgu zakończono konferencję.

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji10.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji11.jpg

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji5.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji9.jpg 

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji12.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji14.jpg

  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji13.jpg  files/ns.zhp.pl/Z konferencji/zkonferencji15.jpg

Rajd Mikołajkowy

04-12-2011 19:35 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska2.jpg

  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska1.jpg  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska3.jpg

W ostatni weekend listopada harcerze z 88 DH im. Janusza Korczaka działającą przy SOSW w Myślenicach oraz 70 harcerzy z referatu „NS” Chorągwi Krakowskiej wybrało się do schroniska harcerskiego w Kosarzyskach na rajd Mikołajkowy. Uczestnicy pochodzili z różnych środowisk: harcerze z SOSW dla dzieci niewidomych i słabo widzących z ul. Tynieckiej w Krakowie, harcerze z SOSW NR 1 w Krakowie z ul. Barskiej, harcerze z SOSW z ul. Zamoyskiego w Krakowie , harcerze z SOSW w Myślenicach, harcerze z SOSW w Nowym Sączu oraz ze Szkól Integracyjnych w Waganowicach. Harcerze w ramach propozycji programowej Głównej Kwatery ZHP „Rok Regionów” uczestniczyli w spotkaniu z czarnym góralem w Muzeum Regionalnym w Piwnicznej Zdrój. Pan Józef opowiadał nam o kulturze historii regionu. W muzeum harcerze mieli możliwość zobaczyć między in.: dziady (stare imadło), drewniane naczynia, „trąbite”, stare narzędzia, pierwsze modele nart, a także nartę podarowaną przez Adama Małysza. Podczas drogi do muzeum harcerze zapoznali się z topografią Beskidu Sądeckiego. Późnym popołudniem odwiedził niespodziewanie harcerzy miły gość - Św. Mikołaj ze swoją świtą. Każde z dzieci oraz opiekunowie otrzymali podarunek od Świętego. Wieczorem podczas uroczystego ogniska14 harcerzy w tym dwoje z Myślenic złożyło Przyrzeczenie Harcerski. W ten sposób stali się pełnoprawnymi członkami ZHP.

  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska6.jpg  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska7.jpg

  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska8.jpg  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska9.jpg

        Wyjazd ten rozpoczął program, który harcerze będą realizować przez kolejny rok zwiedzając kolejne ciekawe miejsca na terenie Małopolski.

  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska10.jpg  files/ns.zhp.pl/zdKosarzyska/Kosarzyska11.jpg

Konferencja pt.: CZAS NA NAS

02-12-2011 01:04 przez Robert Gut

Główna Kwatera ZHP przy współudziale Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS organizuje konferencję pod pt.: CZAS NA NAS – rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań zlecanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Konferencję  objęła honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 grudnia w Warszawie. Początek spotkania 16 grudnia godz.11.30 - Sala Kolumnowa Sejmu RP, ul. Wiejska 4. W programie konferencji m.in. prezentacja projektów organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, aspekty działalności NGO w placówkach szkolnictwa specjalnego, możliwości budowania pozytywnych dla osób niepełnosprawnych relacji w środowiskach lokalnych, uwarunkowania wolontariatu osób niepełnosprawnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Nieprzetartego Szlaku i potwierdzenie udziału w konferencji do 8.12.2011 do godz.12.00 na adres
ns@zhp.pl lub sekretariat.gk@zhp.pl. 

Istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży w oparciu o bilety PKP - druga kl. lub PKS. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby przy potwierdzaniu udziału w konferencji.

Tu do pobrania program konferencji

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

hm. Dorota Kołakowska
Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP