Kwiecień 2012

Ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji 25 Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP Stemplew 2012

28-04-2012 00:10 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grf/konkursplakat.png

Materiały do pobrania:

25 Ogólnopolski Zlot Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” ZHP w Stemplewie.

12-04-2012 00:43 przez Robert Gut

:)

To już 25 Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie. To okazja do podsumowań, podziękowań i zebrania nowych planów na przyszłość. W imprezie weźmie udział około 700 osób. Zlot przyciąga coraz więcej harcerzy i instruktorów, łamie bariery i stereotypy. Jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności, wiedzy i sprawności. Wyzwala ogromne emocje i pozwala na nawiązanie nowych przyjaźni i kontaktów.

Organizacja Zlotu „Nieprzetartego Szlaku” na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie stała się tradycją. W 2012 roku, a dokładniej w dniach 24 – 27 maja, drużyny „NS” z terenu całej Polski spotkają się w Stemplewie już po raz kolejny. Ta wspaniała przygoda zaczęła się od 1988r na poziomie chorągwianym, a od 1995ogólnopolskim i trwa nadal.

Zloty miały od samego początku  formę prezentacji, zdrowej rywalizacji oraz wspólnej, zgodnej zabawy, a nie konkursu o laury i miejsca. Najważniejszy był element wychowawczy, zadowolenie, uśmiech i radość dziecka z przeżywanej harcerskiej przygody. Dziewczęta i chłopcy zgłębiali tajniki życia harcerskiego jednocześnie ucząc się przezwyciężać własną ułomność, kształcąc charakter, ucząc się zaradności życiowej. Na Zloty zapraszani byli żołnierze z zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej (pokazy skoków spadochronowych, musztry paradnej, walki wręcz z karabinem itp.). Odbywały się pokazy strażackie Państwowej Straży Pożarnej w Turku, Łęczycy, OSP Uniejów, OSP Stemplew i Świnic Warckich. Młodzież miała okazję lecieć balonem z Aeroklubu Konińskiego. Odwiedzał harcerzy magik – Maciej Pol, Maciej Duda oraz aktorzy teatrów łódzkich. Na programy Zlotów składały się: gry sprawnościowe, pionierka, musztra, zwiady terenowe, rajdy, ogniska, dyskoteki i konkursy, festiwale piosenki, gry, zabawy i pląsy. Uczestnicy Zlotów mieli możliwość zwiedzenia dworku Marii Konopnickiej w Bronowie, odwiedzili dom narodzin Św. Faustyny. Były także dalsze wycieczki – do Uniejowa, Łęczycy, Mini ZOO SAFARI w Poddębicach, Łodzi. Niejednokrotnie atrakcją dla harcerzy był lądujący na placu Ośrodka helikopter z JW. w Leźnicy Wielkiej.

 files/ns.zhp.pl/grafika/az.png

Młodzież z pewnością na długo zapamięta spotkania z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, które odwiedzały Stemplew: Zespół ICH TROJE, Marcin Rodzynek, Marysia Sadowska, Ilona Węgrowska, Zespół BAYER FUUL, Patrycja Kosiarkiewicz, Artur Chamski i inni. Spotkania zlotowe to nie tylko bierny odbiór atrakcji – to także nauka i rozwijanie swoich talentów podczas warsztatów plastycznych, technicznych, artystycznych. To doskonalenie technik harcerskich podczas biegów patrolowych, to rozwijanie sprawności fizycznej młodych ludzi podczas zawodów sportowych. To także nauka udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach podczas zajęć z zakresu I pomocy. W Stemplewie harcerstwo nazywamy żywą terapią. Dla jednych to przygoda dla innych sposób na życie ale dla wielu prawdziwa rehabilitacja.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Stemplewa na kolejny Zlot. Andrzej Zielonka z całą kadrą Ośrodka.

 Materiał do pobrania:

Święta Wielkanocne

05-04-2012 23:05 przez Robert Gut

:)

Wszystkim instruktorom, harcerzom, zuchom i naszym przyjaciołom życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, serdecznej atmosfery w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół oraz wiosennego optymizmu w życiu osobistym i na harcerskich szlakach.

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

Cztery pory roku wokół nas – ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne

02-04-2012 22:42 przez Robert Gut

:)

W okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2014 roku Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP będzie realizował projekt „ Cztery pory roku wokół nas – ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”. Projekt zakłada organizację zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 6-cio i 10-cio dniowych warsztatów ekologicznych przeprowadzanych w pięciu miejscach w Polsce na terenie baz i ośrodków harcerskich. Beneficjentami mogą być niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku od 7 do 26 lat. W projekcie poznanie otoczenia pozaspołecznego ukierunkowane jest na zapoznanie z różnymi elementami przyrody. Beneficjenci poznają ekosystemy takie jak las, jezioro, rzeka, góry i morze. Zadania realizowane będą przez zajęcia programowe w plenerze oraz w pracowniach ośrodków, a także w czasie wycieczek autokarowych. Nasz projekt wychodzący poza mury budynków, mury szkoły daje możliwość bezpośredniego poznania rzeczywistości i rozwijania ciekawości poznawczej, osobowości osoby niepełnosprawnej w różnych środowiskach przyrodniczych. Dobór ośrodków, w którym odbędą się formy powiązany został z koniecznością poznania przez beneficjentów różnych ekosystemów:

1. LESNY I RZECZNY - OSW ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim (w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym)

2. JEZIORO – OSW ZHP "PERKOZ" Uroczysko Waszeta k/Olsztynka (nad jez. Pluszne)

3. MORZE – Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

4. GÓRY – Schronisko Górskie "Głodówka" w Bukowinie Tatrzańskiej

5. AGLOMERACJA MIEJSKA – Warszawa

Warsztaty w systemie sześciodniowym planowane są na pory roku – wiosnę, jesień i zimę, natomiast warsztaty 10 dniowe odbędą się latem podczas wakacji i ich tematyka będzie poszerzona o treści związane ze zdrowym trybem życia.

W pierwszym okresie projektu zaplanowane są następujące formy

1. Wiosna w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym i nad jeziorem Pluszne – ekosystemy   Leśny,   Rzeczny   oraz   Jezioro - warsztaty 2 x 6 dni x 50 osób – 7-12 maja 2012

2. Lato w nad morzem – HOW w Pucku -10 dni x 70 osób – 12-22 sierpnia 2012 lub 22-31 sierpnia

3.Lato w Tatrach – 10 dni x 70 osób – 2-11 lipca 2012 

4. Jesień – Perkoz - warsztat 6 dni x 50 osób – 1-6 października 2012 roku

5. Jesień w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym - warsztat 6 dni x 50 osób – 1-6 października 2012 roku

6. Zima w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym - warsztat 6 dni x 50 osób - marzec 2013

7. Zima w aglomeracji miejskiej – Warszawa – warsztat 6 dni x 50 osób-  luty 2013

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON wiec udział w nim jest nieodpłatny. W projekcie mogą brać udział dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku 7 -26 lat, pierwszeństwo w przyjmowaniu do udziału mają drużyny NS wpisane do ewidencji ZHP. Wstępne zgłoszenia zawierające następujące dane:

Szkoła/ośrodek - adres

 

drużyna

 

nazwisko i imię oraz telefon drużynowego / opiekunów

 

ilość potencjalnych beneficjentów projektu

 

rodzaj/ rodzaje niepełnosprawności

 

 

przyjmowane będą do 15 kwietnia 2012 na adres ns@zhp.pl. Potwierdzenie przyjęcia do projektu zostanie przesłane do 30 kwietnia 2012. Po tym terminie drużynowy/ opiekun w porozumieniu z Wydziałem NS GK ZHP powinien dostarczyć szczegółowe informacje o beneficjentach w tym: kserokopie orzeczeń, oświadczenia dotyczące przetwarzania danych w projekcie,  IPD.

Uwaga: Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą brać udziału w projekcie!


Materiał do pobrania:

Wiedzieć więcej

02-04-2012 21:03 przez Robert Gut

:)

Wydział NS GK ZHP w 2012 roku będzie realizował projekt „Wiedzieć więcej - cykl szkoleń dla wolontariuszy i kadry ZHP działających na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń kadry instruktorskiej ZHP działającej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie wolontariuszy do podjęcia służby na rzecz osób niepełnosprawnych. Chcemy przez cykl szkoleń podnieść kwalifikacje kadry organizacji bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej harcerzy niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych niezrzeszonych w organizacji. Tworząc możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności damy szansę podniesienia jakości świadczonych usług na rzecz środowiska niepełnosprawnych, podniesienia świadomości sprawczej.  Szkolenia są niezbędnym elementem nie tylko samorozwoju instruktorów, ale też stwarzają możliwości ciągłego pozyskiwania nowej kadry do prowadzenia drużyn dla dzieci niepełnosprawnych. Planowane formy takie jak warsztaty pozwalają na doskonalenie warsztatu pracy instruktorów, wymianę doświadczeń, poznanie nowych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Dzięki dobrze przygotowanej i aktywnej, wzbogaconej nowymi pomysłami kadrze i wolontariuszom dzieci i młodzież niepełnosprawna zrzeszona w naszych drużynach otrzyma lepsze wsparcie w indywidualnym rozwoju i pokonywaniu codziennych barier i ograniczeń.

W ramach projektu planujemy organizację następujących form szkoleniowych:

 • 3 kursów dla drużynowych i nauczycieli prowadzących rehabilitacje osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską
 • 1 kursu dla wolontariuszy - asystentów osób niepełnosprawnych
 • 4 warsztatów doskonalących dla kadry i wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Łącznie 8 form dla 280 osób.

Formy szkoleniowe skierowane są do nauczycieli, instruktorów ZHP, wolontariuszy (osób z minimum średnim wykształceniem), którzy zadeklarują chęć wzbogacenia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 1. pracy z niepełnosprawnymi zgodnie z założeniami metody harcerskiej,
 2. poznania specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi, rodzajów i stopnia dysfunkcji,
 3. podniesienia jakości i atrakcyjności pracy prowadzących zajęcia z niepełnosprawnymi, wzbogacenia warsztatu pracy.

 

Harmonogram realizacji projektu:

1. Kurs I stopnia dla drużynowych i nauczycieli prowadzących rehabilitacje osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską – weekendowy + spotkania online

 • planowane terminy spotkań w OSW ZHP „Perkoz” k/Olsztynka –pierwsze spotkanie – 29 czerwca- 1 lipca 2012 – pozostałe terminy zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania.
 • termin zgłoszeń – do 20 czerwca 2012

2. Kursy I i II stopnia dla drużynowych i nauczycieli prowadzących rehabilitacje osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską

 • termin 16-25 listopada 2012 w Schronisku Górskim Głodówka
 • termin zgłoszeń – do 30 października 2012

3. Kurs dla wolontariuszy - asystentów osób niepełnosprawnych

 • planowane terminy spotkań w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim – 18-21 sierpnia; 6-9 września 2012; 5-8 października; termin ostatniego warsztatu zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania.
 • termin zgłoszeń do 30 lipca 2012

 

Ponieważ projekt jest dofinasowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres ns@zhp.pl na ankietach aplikacyjnych wg załączonego wzoru.

Materiały do pobrania

Na Głodówce

02-04-2012 20:26 przez Robert Gut

Bardzo już wiosenny bo słoneczny  ostatni weekend marca kadra NS reprezentująca 11 Chorągwi ZHP spędziła na zbiórce w Schronisku Górskim „Głodówka”. W piątkowy wieczór omówiono sytuację Nieprzetartego Szlaku, przedstawiano działalność drużyn NS w chorągwiach, projekty ogólnopolskie z roku 2011. W sobotę wyruszyliśmy na wyprawę do Doliny Kościeliskiej. Wszyscy pokonali śniegi broniące dostępu do schroniska na Ornaku a nagrodą była między innymi wyśmienita szarlotka. Najwytrwalsi dotarli do Smreczyńskiego Stawu – niestety jeszcze skutego lodem.  Od popołudnia do późnych godzin  nocnych pracowaliśmy m.in. nad instrukcja działania drużyny NS, projektami 2012 roku, planami dotyczącymi obchodów 55 –tej rocznicy powstania Nieprzetartego Szlaku. Zbiórkę zakończyliśmy omówieniem harmonogramu przedsięwzięć ogólnopolskich w 2012 roku oraz projektu odznaki honorowej NS. 

Na naszej zbiórce zabrakło przedstawicieli z Chorągwi : Gdańskiej, Białostockiej, Warmińsko-Mazurskiej, Opolskiej, Zachodniopomorskiej, Śląskiej– a szkoda!

Kierowniczka Wydziału NS GK ZHP – hm. Dorota Kołakowska

VI CHORĄGWIANY BIWAK DRUŻYN HARCERSKICH NS

02-04-2012 20:02 przez Robert Gut

MIELEC 20-22 IV 2012

ŚCIEŻKAMI MIELCA

W HARCERSKIM MUNDURZE”

 

Drużyny Harcerskie Nieprzetartego Szlaku działające przy SOSW im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu organizują biwak: ŚCIEŻKAMI MIELCA W HARCERSKIM MUNDURZE” dla drużyn harcerskich NS w dniach 20-22 IV 2012. Drużyny powinny być reprezentowane przez 6 osobowe zespoły oraz dwóch opiekunów. Koszt wyżywienia wynosi 25 zł od jednego uczestnika. Zakwaterowanie przewidziane jest w salach szkolnych na materacach.

Uczestnicy biwaku muszą sobie zapewnić śpiwory i poduszki.

Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska oraz nr pesel uczestników, pisemną zgodę rodziców na udział w biwaku, imiona i nazwiska opiekunów.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 13 IV 2012 na adres:

SOSW im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Królowej Jadwigi 1,
39-300 Mielec
tel.17 5862916.

lub na adres soswmielec@poczta.fm , lub dnowosiadlo@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 607246176

Materiał do pobrania: