Czerwiec 2012

WAKACJE!!!

29-06-2012 14:54 przez Robert Gut

:)

"Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację wakacje znowu są."

życzymy wszystkimi harcerkom i harcerzom – uczniom, instruktorkom i instruktorom – nauczycielom - słonecznych, bezpiecznych wakacji,wspaniałego wypoczynku, spotkania z tajnikami przyrody, ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

IV OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH ZHP „NIEPRZETARTY SZLAK”

25-06-2012 22:53 przez Robert Gut

DĘBLIN 2012

files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblinlogo.png

 

W dniach od 15 do 17 czerwca 2012 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego i Burmistrza Miasta Dęblin

IV OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH ZHP „NIEPRZETARTY SZLAK” DĘBLIN 2012

files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20127.jpg

W Zlocie uczestniczyło około 180 zuchów, harcerzy i instruktorów z 14 Drużyn Harcerskich ZHP „Nieprzetarty Szlak” z Mielca, Oświęcimia, Żnina, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Bełchatowa, Łosic, Radzynia Podlaskiego, Tarnobrzegu, Ludzisk k/Inowrocławia, Mrowli k/Rzeszowa, Siedlec, Międzyrzeca Podlaskiego, Dęblina oraz Drużyn Harcerskich z Ryk, Siedlec i Radzynia Podlaskiego.

files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20121.jpg  files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20123.jpg

Pierwszy dzień zlotu odbywał się pod hasłem „Braterskie spotkanie harcerskich pokoleń” Po przybyciu i zakwaterowaniu harcerzy w namiotach wojskowych na terenie ZSZ Nr 1, poczęstunku skromnym harcerskim obiadem uczestnicy zlotu zostali przewiezieni na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dęblinie.

O godz. 1700 odbył się uroczysty apel otwierający Zlot. Harcerzom do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego akompaniowała Orkiestra Wojskowa z Dęblina w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Podczas otwarcia obecni byli zaproszeni goście: Zastępca Starosty Powiatu Ryckiego p. Tadeusz Oryl, Przewodniczący Rady Miasta Dęblin– p. Henryk Wiejak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie– p. Jolanta Kiebzak, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie- p. Jolanta Pyra, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- p. Grażyna Szczepaniak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dęblinie– p. Jolanta Kutera, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „IGNIS”- p. Bożena Zienkiewicz oraz licznie przybyli Seniorzy i Instruktorzy pracujący dawniej w Komendzie Hufca ZHP w Dęblinie. Po inauguracji imprezy i obejrzeniu pokazu musztry paradnej wszyscy zasiedli do wspólnego ogniska, które zakończyło się obrzędowym harcerskim kręgiem. Po ognisku wszyscy uczestnicy Zlotu przeszli ulicami Dęblina do miejsca obozowania.

            files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20122.jpg      files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20124.jpg

Tegorocznemu zlotowi towarzyszyła niecodzienna wystawa dokumentująca 96 letnią tradycję harcerstwa w Dęblinie, której autorem była hm Małgorzata Iwaniec. W piątkowe popołudnie zgromadziły się zastępy druhów i drużynowych, którzy kiedyś sławili zaszczytne idee harcerstwa polskiego. Przebogate w treści i zupełnie unikalne w swoim gatunku fotografie zgromadzone pracowicie przez autora wystawy sprawiały, że zaistniały przed kilkudziesięcioma laty świat początku skautingu stał się znów żywy i jako integralna całość zagościł wśród harcerskiej braci zebranej w SOSW w Dęblinie. Możliwość swoistej reminiscencji działaczy harcerskich sprzed lat przybyłych na spotkanie była niezapomnianym doświadczeniem dostarczającym każdemu z osobna wrażeń obfitujących w najmilsze emocje. Emocje, którym towarzyszyły łzy wzruszenia i wdzięczności za to, że choć przez krótki okres możliwym stało się przeniesienie w czas, kiedy młodość, entuzjazm, szczytne idee były główna siłą sprawczą działania młodego pokolenia. Dodatkowym impulsem do utrzymania pozytywnego nastroju wśród seniorów harcerstwa podczas całej uroczystości była możliwość bezpośredniego kontaktu z młodzieżą, która obecnie pod czujnym okiem swoich instruktorów i harcmistrzów krzewi idee niezmienne od lat, a swoim postępowaniem udowadnia, że skauting i jego założenia to słuszna droga i jeden ze sposobów wychowania młodego pokolenia.

files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20125.jpg  files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20126.jpg

Drugi dzień Zlotu upłynął pod hasłem „Dęblin lotnictwem stoi”, po porannym apelu pod Pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt uczestnicy Zlotu podzieleni na trzy grupy rozpoczęli poznawanie tajników lotnictwa. Pierwsza grupa zapoznała się ze specyfiką pracy w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 SA o/Dęblin, druga zapoznała się z historią lotnictwa zwiedzając Muzeum Sił Powietrznych trzecia natomiast udała się na teren 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego gdzie mogła na żywo zobaczyć i dotknąć statków powietrznych, na których szkolą się podchorążowie WSOSP.

Kolejnym etapem harcowania w Dęblinie było zwiedzanie wystawy „96 lat harcerstwa w Dęblinie”. W fascynujący i ciekawy świat historii harcerstwa w Dęblinie przeniosła uczestników autorka wystawy druhna hm Małgorzata Iwaniec.

files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20128.jpg  files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin201210.jpg

Po krótkim odpoczynku i refleksjach historycznych uczestnicy zlotu wzięli udział w Harcerskiej Grze Miejskiej, w której nagrodą był puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Dęblin. Gra polegała na przejściu ulicami Dęblina według wyznaczonej przez organizatorów trasy.

Propagując hasła „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Wszyscy jesteśmy kibicami” w zorganizowanej zlotowej strefie kibica wspieraliśmy biało czerwonych w meczu z Czechami. W trakcie meczu drużyny prezentowały kulturalne okrzyki dopingujące naszych piłkarzy.

files/ns.zhp.pl/Deblin 2012/deblin20129.jpg

W niedzielę, ostatnim dniu Zlotu po uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego rozkwaterowano obóz oraz na uroczystym apelu Zastępca Starosty Powiatu Ryckiego p. Tadeusz Oryl wręczył uczestnikom zlotu pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Ryckiego. Uczestnicy otrzymali również nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Dęblin.

Harcerze i instruktorzy biorący udział w Zlocie gorąco podziękowali gospodarzom za zorganizowanie im tak mile spędzonego czasu i zapowiedzieli swoje przybycie na jubileuszowy V Zlot w 2013 roku.


Cały materiał do pobrania:

II Wiosenny Rajd Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP

07-06-2012 14:13 przez Robert Gut

Luboń- 31.05.2012r.

Luboń po raz kolejny został zdobyty!!!

files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20121.jpg  files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20122.jpg

Harcerze Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej po raz drugi pokonali trasę wiodącą na Górę Luboń Wielki (1022m n.p.m.) w Beskidzie Wyspowym. Wyruszyli niebieskim szlakiem z Naprawy, aby potem zejść do Rabki. Wybór trasy nie był przypadkowy. To właśnie na niej 54 lata temu narodziła się idea Nieprzetartego Szlaku – ruchu harcerskiego zajmującego się dziećmi z ośrodków specjalnych, domów opieki, sanatoriów, domów dziecka. Jego inicjatorką była hm Maria Łyczko, ps. „Szara” – pedagog i sierżant podchorąży AK.

files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20123.jpg  files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20124.jpg

W wycieczce wzięli udział harcerze z:

  • 7 DH „Radosne Bratki” działającej przy szkole integracyjnej w Waganowicach,
  • 88 MDH im.Janusza Korczaka, działającej przy SOSW w Myślenicach,
  • Szczepu „Zielone Słońce” działającego przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,
  • 2 DH „Dreptaki” działającej przy SOSW w Nowym Sączu,
  • wolontariusze z gimnazjum w Krzyszkowicach,

razem 70 osób.

files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20125.jpg  files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20126.jpg

Tym razem harcerze mieli okazję nie tylko zdobyć górski szczyt, ale także obejrzeć pamiątkową tablicę wmurowaną w ścianę domu, w którym odbywały się pierwsze kursy instruktorów Nieprzetartego Szlaku prowadzone przez hm Maria Łyczko oraz spotkać się z instruktorami NS Kręgu Rabczańskiego. Zostali wspaniale przez nich ugoszczeni.

files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20127.jpg  files/ns.zhp.pl/lubon/lubon20128.jpg

Spotkania te, wspólna wędrówka i biwakowanie pogłębiają integrację harcerskiego środowiska. Wiosenny Rajd to już tradycja drużyn NS Chorągwi Krakowskiej- wędrówka upamiętniająca początki działalności Nieprzetartego Szlaku. Za rok znowu tam pójdziemy.
Referat Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej