Lipiec 2012

Za nami pierwsze trzy warsztaty ekologiczne „ Cztery pory roku wokół nas …”.

30-07-2012 22:26 przez Robert Gut

Pierwszy warsztat ekologiczny – Wiosna nad rzeką i w lesie- odbył się w dniach 7-12 maja 2012 w OSW ZHP „Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim. Uczestnicy rekrutowali się z: Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Tęcza” z Domu Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci w Świebodzicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie, Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, 427 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku działającej w Zespole Szkól Specjalnych nr 90 w Warszawie.

W trakcie warsztatu zorganizowano ponad 40 godzin różnych zajęć: ekologicznych, plastycznych, sportowo-ruchowych, fotograficznych oraz jedną całodniową wycieczkę do Łodzi. Podczas zajęć ekologicznych uczestnicy między innymi:

 • poznawali różne gatunki ptaków leśnych – na podstawie zdjęć, rysunków, nagranych głosów ptaków, obserwacji w terenie w trakcie zajęć plenerowych,
 • poznawali lub utrwalali wiedzę na temat różnych gatunków drzew i krzewów w otaczającym ośrodek lesie,
 • podczas zajęć plenerowych w lesie i nad rzeką porządkowali tereny – uczestnicząc w akcji „Czysty las”,
 • pobierali próbki wody z rzeki Warty i badali ją pod mikroskopami – określając widoczne zanieczyszczenia lub ich brak,
 • uczyli się wykonywać zdjęcia obiektów przyrodniczych.

Dużym przeżyciem dla większości beneficjentów była wycieczka do Łodzi. Tam odwiedzili ogród zoologiczny oraz ogród botaniczny. Obserwowali zachowania zwierząt, które spotkać można w polskich lasach ale też zwierzęta egzotyczne. Porównywali wygląd zwierząt i ich tryb życia. Od przewodnika w ZOO dowiadywali się o ich zwyczajach, diecie i życiu w środowisku naturalnym. W ogrodzie botanicznym mieli możliwość obserwacji i porównywania różnych gatunków drzew i roślin zarówno rosnących naturalnie w Polsce jak i też roślin egzotycznych.

Warsztat zakończył wernisaż prac wykonanych podczas zajęć, wręczono uczestnikom nagrody i dyplomy za udział w projekcie, za zwycięstwa w konkursach. Ponadto przygotowano dyplomy dla każdego ośrodka, z którego rekrutowali się beneficjenci.

Drugi warsztat – Wiosna nad jeziorem- odbył się w dniach 14-19 maja 2012 w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie k/Olsztynka. Uczestnicy warsztatu rekrutowali się z: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kościana, 36 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koninie, Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku z Zespołu Szkół Specjalnych im.ks.J.Twardowskiego w Grójcu. Oprócz zaplanowanych zajęć zorganizowano wycieczkę do Nidzicy, Skansenu Etnograficznego w Olsztynku/tam uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych malowania na szkle, lepienia glinianych figurek i robienia bibułkowych kwiatów/, na Pola Grunwaldu.

Podczas pobytu w ośrodku „Perkoz” uczestnicy brali udział m.in. w następujących zajęciach:

 • w tematycznych warsztatach i spacerach ekologicznych „Gleba i krajobraz Mazur” i „Poszukiwania ornitologiczne”,
 • w warsztatach artystycznych „Wiosenny las” i „Mój przyjaciel”,
 • w imprezach muzyczno-ruchowych „Muzyczna podróż po Mazurach” i „Patykowy turniej”,
 • w zajęciach integracyjnych wzmacniających kompetencje społeczne: zabawy z chustą animacyjną, wieczorki taneczne, spotkania muzyczno-ruchowe przy ognisku, konkursy towarzyskie i gry stolikowe,
 • zajęciach sportowych: marsze z kijkami nordic walking, rozgrywki w gry zespołowe.

Trzeci warsztat – Lato w Górach - odbył się w dniach 2-12 lipca 2012 w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej. Udział w nim wzięli beneficjenci z: Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Tęcza” z Świebodzic, Zespołu Szkół Specjalnych z Erwinowa, 29 DH Nieprzetartego Szlaku „Poszukiwacze Przygód” w Żmigrodzie, 35 Konecka DH NS "Bagatela", DH NS Dreptaki z Nowego Sącza.

Podczas zajęć ekologicznych uczestnicy między innymi:

 • poznawali różne gatunki ptaków bytujących w górach – na podstawie zdjęć, rysunków, nagranych głosów ptaków, obserwacji w terenie w trakcie zajęć plenerowych,
 • poznawali lub utrwalali wiedzę na temat różnych gatunków drzew i krzewów w Pienińskim i Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • podczas zajęć plenerowych w górach (na Polanie Rusinowej) obserwowali owady, ptaki i rośliny charakterystyczne dla wysokich gór,
 • uczyli się wykonywać zdjęcia obiektów przyrodniczych.

Ponieważ teren bezpośrednio otaczający Schronisko nie umożliwia bezpiecznych spacerów podczas tych warsztatów było kilka wycieczek autokarowych. Dwie dopołudniowe (5 godzinne) odbyły się do Zakopanego, jedna całodniowa nad Morskie Oko, jedna całodniowa objazdowa do Czorsztyna, Niedzicy, Białki Tatrzańskiej. W Zakopanem beneficjenci uczestniczyli w grze miejskiej, w której każda drużyna miała zadanie znaleźć wyznaczone obiekty – przyrodnicze, architektoniczne lub historyczne - zdobyć informacje na temat obiektu, wykonać zdjęcie lub rysunek obiektu. Podczas spotkania w skansenie w TPN przebrani w góralskie stroje beneficjenci mieli możliwość samodzielnie zrobić masło i zobaczyć jak wygląda proces wyrobu oscypków. Na koniec warsztatu każdy z beneficjentów wypełniał zeszyt ćwiczeń i tam w zależności od indywidualnych możliwości zapisywał lub rysował swoje obserwacje przyrodnicze, rozwiązywał zagadki ekologiczne.

Kolejne warsztaty odbędą się jeszcze w sierpniu w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Uczestnikom życzymy pogody i wielu wspaniałych przygód.

files/ns.zhp.pl/Warsztaty/warsztaty1.jpg  files/ns.zhp.pl/Warsztaty/warsztaty2.jpg

files/ns.zhp.pl/Warsztaty/warsztaty3.jpg  files/ns.zhp.pl/Warsztaty/warsztaty4.jpg

files/ns.zhp.pl/Warsztaty/warsztaty5.jpg