Grudzień 2012

Wielka wędrówka Betlejemskiego Światła Pokoju

30-12-2012 22:48 przez Robert Gut

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja harcerska organizowana przed Świętami Bożego Narodzenia. W Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem austriaccy skauci odpalają ogień, który następnie przewożą do Wiednia. W wiedeńskiej katedrze przekazują go skautom sąsiednich krajów. Akcja ta obejmuje prawie całą Europę. Betlejemskie Światełko trafia do Polski za pośrednictwem skautów słowackich.

W tym roku, po raz 22, polscy harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju w Svicie. Ogień, jak co roku, został przekazany do wszystkich chorągwi, hufców, drużyn, mieszkańców miast i wsi w całej Polsce pod hasłem „Odważ się być dobrym”. W uroczysty sposób światełko przekazywane jest również najważniejszym osobom w państwie.

18.12.2012 r. harcerze ze Szczepu „Zielone Słońce” uczestniczyli w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju Prezydenckiej Parze, Annie i Bronisławowi Komorowskim w Belwederze oraz Premierowi Donaldowi Tuskowi przed posiedzeniem Rady Ministrów. Spotkaniom towarzyszyła wspaniała świąteczna atmosfera i wspólne kolędowanie pod przewodnictwem niepełnosprawnych harcerzy.

hm Agnieszka Nawrocka

 

files/ns.zhp.pl/bsp/BSP1.jpg  files/ns.zhp.pl/bsp/BSP2.jpg

files/ns.zhp.pl/bsp/BSP3.jpg  files/ns.zhp.pl/bsp/BSP4.jpg

Święta!!!

20-12-2012 20:42 przez Robert Gut

Boże Narodzenie 2012

 

Życzymy spełnienia wszystkich marzeń,
przychylności wszechświata,
siły w ramionach i czystego ognia w sercu,
co rozświeci wszystko dookoła szczęściem i radością.
Niech to ku czemu się zwrócicie stanie się pomocne w spełnianiu marzeń,
a każda najdrobniejsza nawet czynność przybliża Was do bycia najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

Niezwyczajni 2012 – rusza plebiscyt

12-12-2012 20:09 przez Robert Gut

Po raz drugi kapituła i internauci wybiorą „Niezwyczajnych” – instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w roku 2012 osiągnęli szczególne efekty w swej harcerskiej służbie. Jest też osobna kategoria dla instruktorów działających w drużynach Nieprzetartego Szlaku. Zachęcamy wszystkie środowiska do zgłaszania kandydatur!!!

Plebiscyt przebiegać będzie w kilku etapach. Do 31 grudnia czekamy na zgłoszenia instruktorów NA NIEPRZETARTYM SZLAKU - jest to kategoria prezentująca największe osiągnięcia instruktorów ZHP w pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie z roku 2012 proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • publikacja lub propozycja programowa związana z NS,
 • przedsięwzięcie z udziałem członków NS lub dedykowane członkom NS,
 • szkolenie instruktorskie,
 • inicjowanie działań cyklicznych skierowanych do członków NS.

Laureatów plebiscytu poznamy podczas uroczystej gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Formularz zgłoszeniowy >>>

phm. Agata Grzywacz
sekretarz kapituły plebiscytu
hm. Karol Gzyl
kierownik Wydziału Promocji GK ZHP

Zakończył się kurs Asystentów Osób Niepełnosprawnych realizowany w ramach projektu WIEDZIEĆ WIĘCEJ współfinansowanego z funduszy PFRON

12-12-2012 01:07 przez Robert Gut

 

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

files/ns.zhp.pl/AON/aon2.jpg

Na kolejnych spotkaniach od sierpnia do grudnia uczestnicy poznawali specyfikę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w zakresie dysfunkcji wzroku, słuchu, narządów ruchu, sprawności intelektualnej oraz osób przewlekle chorych. Zdobyli umiejętności udzielania wsparcia w sferze:

 • czynności dnia codziennego (towarzyszenie w podróży, rehabilitacji, przygotowaniu posiłków, higienie osobistej, zabiegach pielęgnacyjnych, zakupach),
 • doradztwa w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych,
 • doboru do indywidualnych zainteresowań i preferencji usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • formalizowania spraw urzędowych,
 • diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • poradnictwa i konsultacji rodzinnych w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek.

Poznali zasady aktywnej rehabilitacji, prowadzenia pracy środowiskowej, której założeniem jest świadczenie pomocy w naturalnych warunkach rodzinnych i społecznych. Odkrywali główny cel swojego działania jakim jest systematyczne wspieranie w wykształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Doskonalili predyspozycje osobiste, które gwarantują pełną realizację stawianych przed nimi zadań: odporność na stres i trudne sytuacje, zdolność szybkiego reagowania, pokonywania trudności, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, spostrzegawczość, panowanie nad emocjami, podzielność uwagi, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne. Wśród predyspozycji oczekiwanych i rozwijanych w trakcie zajęć od asystentów osoby niepełnosprawnej należą również: sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, anatomii i fizjologii człowieka.

files/ns.zhp.pl/AON/aon3.jpg

Zajęcia prowadzili specjaliści w zakresie medycyny, rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, pomocy socjalnej, terapii zajęciowej, arteterapii. Szczególnym doświadczeniem były zajęcia prowadzone przez niepełnosprawnych zawodników paraolimpiady w Londynie Arkadiusza Jabłońskiego i Stefana Makowskiego. Wymiana doświadczeń, prezentacja problemów uwzględniająca stanowisko odbiorców usług asystentów zweryfikowała poglądy uczestników kursu na ich przyszłą działalność. Każdy uczestnik przeszedł przez cykl praktyk asystenckich umożliwiających bezpośrednie współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi i sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności. Organizacja tak szerokiej oferty zajęć była możliwa dzięki doskonałym warunkom jakie zapewnił nam Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP w Załęczu Wielkim „Nadwarciański Gród” oraz aktywności i zaangażowaniu uczestników.

files/ns.zhp.pl/AON/aon1.jpg  files/ns.zhp.pl/AON/aon4.jpg

Kierownik Kursu Dorota Nowak - Małek

IV Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku „Śladami Powstania”

12-12-2012 00:43 przez Robert Gut

Już po raz czwarty do Sokołowa z całej Polski przybyły drużyny Nieprzetartego Szlaku. Organizatorem spotkania były 92 i 93 Sokołowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Duchy Lasu” im. Janusza Korczaka działająca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim należąca do Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim.

Tegoroczny zlot odbywał się w dniach 30 XI – 2 XII i wzięło w nim udział 230 uczestników, między innymi z Łosic, Węgrowa, Wirowa, Jarosławia, Siedlec, Radzynia Podl., Bełchatowa, Żnina, Stemplewa, Dęblina, Ludziska, Mrowli, Stoku Lackiego, Sokołowa Podl. Celem Zlotu, przebiegającego pod hasłem „Śladami Powstania”, była integracja dzieci i młodzieży, promocja Powiatu Sokołowskiego i miasta Sokołowa Podl., rozbudzenie uczuć patriotycznych i dumy narodowej, przybliżenie zlotowiczom tematyki Powstania Warszawskiego, zwiedzenie stolicy, a szczególnie miejsc historycznych związanych między innymi z walką powstańczą.

W piątkowy wieczór uczestnicy zlotu i goście spotkali się na apelu inauguracyjnym, po którym odbyło się uroczyste świeczkowisko. Rozpoczęło się ono inscenizacją przedstawiającą sceny z Powstania Warszawskiego. Wymowę scen wzmacniał dźwięk syren, odgłosy bombardowania i strzałów oraz obrazy powstańczej Warszawy. Wszyscy obejrzeli inscenizację z uwagą i wzruszeniem. Potem został wyświetlony krótki film oddający hołd dzieciom - powstańcom Warszawy. Wykonawców - harcerki i harcerzy z 92 i 93 SDH NS „Duchy Lasu” przygotowała phm Aneta Nowotniak, a film i oprawę multimedialną hm. Grzegorz Nowotniak. W programie świeczkowiska była też prezentacja drużyn, zaznaczanie na mapie Polski miejsca, skąd przyjechali. W świeczkowisku uczestniczyły też zaprzyjaźnione drużyny i gromady z Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podl.

Bogaty we wrażenia wieczór zakończyła projekcja filmu na sali gimnastycznej. W sobotę uczestnicy zlotu pięcioma autokarami udali się do Warszawy. Uczestnicy zlotu zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, warszawskie Stare Miasto, przeszli obok murów obronnych pod pomnik Małego Powstańca. Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapalili znicze na mogiłach powstańców. Wieczorem na zlotowiczów czekała niespodzianka – świąteczna iluminacja Warszawy. Podziwiając oświetlony Zamek Królewski obejrzeli koncert, w którym wystąpiła gwiazda polskiej estrady Natalia Kukulska.

W niedzielę na uroczystym apelu pożegnalnym zlotowiczom wręczono dyplomy, statuetki i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Burmistrza Miasta. Zlot zakończyła Msza Święta polowa odprawiona przez ks. Rafała Wronieckiego. Gośćmi zlotu byli m.in.: hm. Grzegorz Woźniak - członek Głównej Kwatery ZHP, pani Beata Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podl., hm. Bożenna Hardej - Komendantka Hufca ZHP w Sokołowie Podl., hm. Marcin Celiński - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. w Sokołowie Podlaskim.

files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp1.jpg  files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp2.jpg

files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp3.jpg  files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp4.jpg

files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp5.jpg  files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp6.jpg

files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp7.jpg  files/ns.zhp.pl/Sokolow Podlaski2012/zlotsp8.jpg

Kursy I i II-go stopnia dla drużynowych i nauczycieli w ramach projektu WIEDZIEĆ WIĘCEJ współfinansowanego z funduszy PFRON zakończone

12-12-2012 00:25 przez Robert Gut

 files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

 files/ns.zhp.pl/Glodowka 2012/gl20125.jpg

25 listopada 2012 r. w Schronisku Górskim na Głodówce zakończyły się kursy- pierwszego i drugiego stopnia, dla drużynowych i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerska.

W kursach udział wzięli instruktorzy i wolontariusze z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego. Zajęcia na kursie pierwszego stopnia obejmowały tematykę pracy z drużyną, rozwój Instruktorski, strukturę ZHP oraz wyposażały uczestników w warsztat repertuarowy przydatny w pracy nauczyciela i instruktora, natomiast na kursie drugiego stopnia ponadto również tematykę z zakresu komunikacji społecznej, procesów kadro twórczych oraz kształcenia dorosłych.

Uczestnicy obu kursów wzięli udział w wyprawie górskiej, przeprowadzili zwiad terenowy po najbliższej okolicy, a także uczestniczyli w zbiórce i Obietnicy Zuchowej Gromady Zuchowej Nieprzetartego Szlaku, działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Kursy były dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

files/ns.zhp.pl/Glodowka 2012/gl20121.jpg  files/ns.zhp.pl/Glodowka 2012/gl20122.jpg

files/ns.zhp.pl/Glodowka 2012/gl20123.jpg  files/ns.zhp.pl/Glodowka 2012/gl20124.jpg