Marzec 2013

Święta Wielkanocne

26-03-2013 14:41 przez Robert Gut

wielkanoc2013

Wszystkim instruktorom, harcerzom, zuchom 
i naszym przyjaciołom życzymy
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

Informacja dotycząca udziału w II etapie realizacji projketu „Cztery pory roku wokół nas”

18-03-2013 22:55 przez Robert Gut

 files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png
   Wydział NS GK ZHP informuje, że do udziału w II etapie realizacji projketu „Cztery pory roku wokół nas” - zgłoszonych zostało 980 beneficjentów. Na wszystkich warsztatach ekologicznych II etapu jest 660 miejsc. Zgodnie z rozmowami podczas warsztatów kadry, które odbyły się 9 marca br w OSW ZHP „Nadwarciański Gród”, zespół rekrutacyjny kwalifikując poszczególne drużyny i środowiska będzie brał pod uwagę następujące:

 

 1. Pierwszeństwo mają drużyny, które dotychczas nie brały udziału w projekcie.
 2. Dotychczasową współpracę, w tym dostarczane dokumenty – terminowość, ich poprawność i kompletność.
 3. Wpis do ewidencji ZHP, w tym opłatę składek członkowskich przez drużynowego.
 4. Dana drużyna będzie mogła wziąć udział w jednym wybranym warsztacie.
 5. Jeśli dana drużyna już brała udział w warsztacie np. w Schronisku „Głodówka” w II etapie nie zostanie zakwalifikowana na warsztaty w górach.

Informacja dotycząca rekrutacji beneficjentów II etapu realizacji projektu „Cztery pory roku wokół nas…” dofinansowywanego ze środków PFRON

15-03-2013 21:27 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Beneficjentami w projekcie mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Beneficjentem II etapu nie może być osoba, która brała udział w I etapie realizacji projektu. Beneficjentem projektu nie może być uczestnik warsztatów terapii zajęciowej.

I etap rekrutacji:

 1. Zgłoszenia do 15 marca 2013 roku wg wzoru przesłanego z GK ZHP.
 2. Kwalifikacja beneficjentów na poszczególne warsztaty – decyzja Wydziału NS GK ZHP do 20.03.13r.
 3. Przesłanie przez Wydział NS GK ZHP informacji o kwalifikacji na poszczególne warsztaty.

II etap:

 1. Przesłanie list i dokumentów beneficjentów do GK ZHP do dnia 8 kwietnia 2013r.
 2. Ocena dokumentów przesłanych przez drużynowych/wychowawców- dokonana przez Wydział NS GK ZHP.
 3. Ostateczna kwalifikacja beneficjentów do 18 kwietnia 2013r.
 4. Ogłoszenie listy rezerwowej na poszczególne warsztaty do dnia 22 kwietnia 2013r.

Dokumenty wymagane w projekcie:

 1. Lista uczestników przygotowana wg załączonego wzoru. W dokumencie excel, alfabetycznie:
  • w rubryce wykształcenie wpisujemy do wyboru: przed obowiązkiem szkolnym, niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe,…
  • w rubryce rejestracja w PUP – zaznaczamy: tak ( zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy), nie ( niezarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy). Papierową wersję listy prosimy podpisać czytelnie - przez drużynowego lub wychowawcę. Listę należy przesłać również w wersji elektronicznej – na płycie.
 2. Oświadczenie beneficjenta dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 3. Indywidualny plan działania przygotowany wg poniższego wzoru.

Indywidualny Plan Działania:

 1. Imię i nazwisko beneficjenta.
 2. Data urodzenia.
 3. Rodzaj i stopień niepełnosprawności.
 4. Diagnoza funkcjonalna.
 5. IPD

 

Zalecenia Działania
 • poszerzyć słownictwo,
 • kształtować płynność wymowy,
 • wzbogacić wiedzę dotyczącą środowiska społeczno-przyrodniczego,
 • rozwijać zainteresowania,
 • wzmacniać poczucie własnej wartości,
 • motywować do podejmowania aktywności,
 • motywować do działania zespołowego,
 • inne zgodnie z potrzebami uczestnika.
 • zajęcia ekologiczne – badania wody, badania zanieczyszczenia powietrza, pobieranie próbek wody, poszukiwania, identyfikowanie owadów w lesie, na łące, w górach, itd
 • zajęcia plastyczne - malowanie farbami, tworzenie prac z elementów przyrodniczych, tworzenie w glinie - formy przestrzenne, prace z surowców naturalnych,
 • zajęcia sportowo-ruchowe- gry zespołowe, gry planszowe, zabawy integracyjne,
 • zajęcia fotograficzne,
 • całodzienna wycieczka autokarowa,
 • zajęcia w plenerze.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Cztery Pory Roku ” Wydziału NS, „Zima w aglomeracji miejskiej”

14-03-2013 20:42 przez Robert Gut

Zrealizowanego przez 144 BDHZ „Leśne Bractwo” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Białymstoku.

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Pracując jako wychowawca i nauczyciel z dziećmi upośledzonymi umysłowo cały czas poszukujemy metod i form pracy, które nie tylko usprawniają funkcje psychiczne i fizyczne dziecka, ale również są dla nich atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Poszukujemy metod, które pozwalają dziecku niepełnosprawnemu na zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych, współgrających z poznawaniem otoczenia pozaspołecznego.

Projekt „Cztery Pory Roku ” Wydziału NS „Zima w aglomeracji miejskiej” miał na celu zapoznanie z różnymi elementami przyrody – w tym wypadku ekosystemem miejskim. Możliwość poznania skutków ingerencji człowieka w przyrodę zarówno w pozytywnym jak i negatywnym znaczeniu.

Harcerze z drużyn NS uczestniczący w projekcie mieli okazję sprawdzić, w jaki sposób radzą sobie zwierzęta w aglomeracji miejskiej w porze zimowej. Podczas spacerów nabrzeżami Wisły, obrzeżami Kampinoskiego Parku Narodowego i w Parku Łazienkowskim obserwowali ptaki zimujące w mieście, uczyli się je rozpoznawać i starali policzyć, wyniki wpisując w przygotowane karty obserwacji. Chętnie uczestniczyli w konkursach fotograficznych na najlepsze zdjęcia ptaka dzikiego i zwierząt zamieszkujących w warszawskim ZOO.

Kolejnym ważnym elementem warsztatów ekologicznych była obserwacja spustoszeń i zmian w środowisku naturalnym, jakie są spowodowane przez rozwój tak dużej aglomeracji miejskiej jak Warszawa.

Harcerze mieli okazję zbadać natężenie ruchu na warszawskich mostach i na najruchliwszym skrzyżowaniu. Z tarasu w Pałacu Kultury i Nauki sprawdzali czy unosi się smog i wyniki swoich obserwacji wpisywali do kart.

Podczas poruszania się po Warszawie uczestnicy warsztatów korzystali z różnych środków lokomocji: metro, tramwaj, autokar i mogli ocenić który z nich jest najszybszy i najwygodniejszy w tak dużej aglomeracji.

Ciekawym elementem warsztatów była wizyta w Filtrach Warszawskich. Harcerze mogli obejrzeć zabytkowe wnętrza i urządzenia oraz poznać historię budowy systemu wodociągowego w stolicy. Poznali też metody uzdatniania wody, która z Wisły dociera do kranów Warszawiaków. Oceniali też stan jej czystości, a wyniki wpisywali w kartę badań.

Podczas wizyty w planetarium CNK obejrzeliśmy seans ,,Życiodajny Klimat”. Przybliżył on uczestnikom warsztatów zagadnienia związane z kształtowaniem się klimatu naszej planety i powstawaniu na niej życia.

Każdy dzień wzbogacony był o zajęcia artystyczne, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze, zintegrowały wszystkich uczestników, wzmocniły więzi i przyczyniły się do zawiązania nowych przyjaźni. Każdy miał możliwość wyrażenia swoich emocji podczas działań plastycznych i zajęć fotograficznych. Nasi podopieczni wzięli udział w konkursach plastycznych „Karmnik dla ptaków” oraz z „Jeden dzień w Warszawie”, samodzielnie robili zdjęcia ekosystemu miejskiego. Wcielając się w rolę sędziego mieli możliwość obiektywnego oceniania innych prac i wyłaniania zwycięzców. Podczas warsztatów codziennie przeprowadzane były zajęcia sportowo- ruchowe. Dzieci wzięły udział w zwiadzie terenowym, podczas którego nauczyły się rozpoznawać i nazywać znaki topograficzne. Liczne spacery i wycieczki usprawniły motorykę dużą, poprawiły kondycję. Rozegrane mecze między drużynami utrwaliły zasady fair- play oraz wzbudziły zdrową rywalizację między zawodnikami.

Na warsztatach każdy z harcerzy 144 BDHZ „Leśne Bractwo” oprócz nabycia nowych wiadomości i umiejętności miał możliwość wykazania się w ulubionej dziedzinie: plastyce, sporcie, fotografii. Chłopcy pracowali nad sobą i swoimi słabościami. Na zakończenie projektu dało się zauważyć zwiększenie wiary we własne siły, głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Założone cele zostały zrealizowane, uczestnicy wykorzystali w pełni swoje możliwości poznawcze i pożegnali Warszawę bogatsi o umiejętność współżycia z przyrodą , wiedzę dotyczącą symbiozy aglomeracji miejskiej ze środowiskiem naturalnym. Te doświadczenia z pewnością pozytywnie wpłyną na ich postrzeganie świata.

files/ns.zhp.pl/Wawa zima/wawazima1.jpg  files/ns.zhp.pl/Wawa zima/wawazima2.jpg

files/ns.zhp.pl/Wawa zima/wawazima3.jpg  files/ns.zhp.pl/Wawa zima/wawazima4.jpg

files/ns.zhp.pl/Wawa zima/wawazima5.jpg  files/ns.zhp.pl/Wawa zima/wawazima6.jpg

W oparciu o informacje
dh. Joanny Stańko - Papiernik

Podsumowanie plebiscytu NIEZWYCZAJNI 2012

03-03-2013 19:57 przez Robert Gut

Dorota Nowak - Małek Niezwyczajna na Nieprzetartym Szlaku

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, sobota 2 marzec 2013, godzina 19.00. Setki osób czekających na wyniki harcerskiego plebiscytu. Niezwyczajni 2012, a wśród nich piątka wspaniałych, piątka instruktorów Nieprzetartego Szlaku. Nominowani z niecierpliwością, w pełnym skupieniu wpatrywali się w telebim na którym wyświetlały się filmy o nominowanych w poszczególnych kategoriach. „Na Nieprzetartym Szlaku” to na tę kategorię, my instruktorzy NS czekaliśmy najbardziej.

files/ns.zhp.pl/zdjecia rozne/2dmn2012.jpg

Nominowani w tym roku zostali:

 • hm. Andrzej Zielonka – Hufiec ZHP Uniejów
 • phm. Dariusz Nowosiadło – Hufiec ZHP Mielec
 • phm. Dorota Nowak–Małek – Hufiec ZHP Końskie
 • hm. Marek Kaczanowski – Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście
 • phm. Anna Kaźmierczak- Hufiec ZHP Łódź-Śródmieście

files/ns.zhp.pl/zdjecia rozne/3dmn2012.jpg
(od lewej: phm. Anna Kaźmierczak, phm. Dorota Nowak–Małek, phm. Dariusz Nowosiadło)

Jednak statuetka była tylko jedna. W tym roku 50% głosów mieli internauci, którzy mogli głosować on-line poprzez prostą aplikację na Facebooku, oraz kolejne 50% 9 osobowa kapituła. Na scenie pojawił się Pan Jarosław Duda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, to jemu w tym roku przypadł zaszczyt wręczenia nagrody w naszej kategorii. Gdy Pan Duda otwierał kopertę nominowani wstrzymali oddech.

"Zwycięzcą w kategorii Na Nieprzetartym Szlaku zostaje:
phm. Dorota Nowak - Małek "

files/ns.zhp.pl/zdjecia rozne/1dnm2012.jpg

Drużynowa 22 Skarżyskiej Drużyny Harcerskiej NS od 20 września 1995 r. oraz członek Wydziału NS GK od 30 czerwca 2010 r.
„Mój sprawdzony przepis na drużynę Nieprzetartego Szlaku to:

 1. Jeden dobry pomysł,
 2. 100% uporu i 200% przychylności,
 3. 100% dostosowania,
 4. ciągła wymiana doświadczeń,
 5. nieocenione wsparcie środowiskowe.

Efekt – uśmiech, satysfakcja i radość z wykonania niewykonalnego, zdobycie umiejętności pokonywania własnych słabości i ograniczeń wśród niepełnosprawnych harcerzy.”
Te słowa padły w artykule napisanym przez Niezwyczajną na Nieprzetartym Szlaku w magazynie „Na tropie”. Jedyne czego możemy sobie życzyć to więcej tak niezwyczajnych instruktorów na Nieprzetartym Szlaku.

GRATULACJE!!!