Sierpień 2013

Zapraszenie na konferencję pt. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - dziś i perspektywy

28-08-2013 18:39 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Główna Kwatera ZHP  oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapraszają na  konferencję pt.  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - dziś i perspektywy.

Termin – 13-14 września 2013

Miejsce – Aula Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 24 a

Planowany program:

13 września 2013 – piątek

Godz.10.00-11.00 –rejestracja uczestników

Godz. 11.00 – Powitanie uczestników, wystąpienia  zaproszonych gości

Godz. 11.30 -12.30

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - prezentacja Biura  Pełnomocnika  Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych  - Zastępca Dyrektora  Biura - Alina Wojtowicz - Pomierna.

 • Konwencja praw osób niepełnosprawnych w interwencjach zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (dzieci i młodzież)– Maciej Lis - przedstawiciel  BRPO
 • Realizacja praw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce oraz na tle rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej- dr Teresa Serafin – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
 • Realizacja programów ZHP na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Dorota Nowak-Małek – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, instruktorka Wydziału Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP

Godz. 13.00 – 14.00 – obiad

Godz.14.30-16.30

Panele dyskusyjne: (30 min panel – ok. 16.30 koniec paneli).

1. Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli – moderator dr Teresa Serafin

 • Realizacja zadań na poziomie samorządów
 • Realizacja zadań na poziomie MEN
 • Realizacja zadań na poziomie podstawowym , w tym w organizacjach pozarządowych

2. Profilaktyka zdrowotna i pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego – moderator – Teresa Hernik – dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Realizacja zadań na poziomie samorządów, w tym Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Programy PFRON
 • Realizacja zadań na poziomie podstawowym , w tym w organizacjach pozarządowych 

3. Styl życia i czas wolny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – moderator - dr hab. Elżbieta Zakrzewska prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 • Dostęp do kultury dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Sport i turystyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym organizowany przez organizacje pozarządowe.

  Godz.  16.30- 18.00 – praca w zespołach problemowych

1.  Dorobek 55-lecia NS – metodyczny, wychowawczy, promocja,  kierunki na przyszłość. 

2.  Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli i instruktorów. 

3.  Styl życia i czas wolny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

4.  Programy PFRON – profilaktyka i pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Godz.18.00-19.00 – kolacja

Godz. 19.00 – czas do dyspozycji uczestników

14 września 2013 – sobota

Godz. 9.00-10.30 – praca w zespołach problemowych

Godz. 10.30- 11.00 – przerwa kawowa

Godz.11.00-12.00 – praca w zespołach

Godz.12.00-13.00 – obiad

Godz.13.00- 14.30 – wizyty w ośrodkach – drużynach NS

Godz.15.00-18.00 – spacer po Starym Mieście

Godz.18.00- 19.00 statek

Godz.19-19.45 – Msza św. w Harcerskim Ośrodku Wodnym „Rancho”

Godz.20.00-21.30 –kolacja i ognisko w Harcerskim Ośrodku Wodnym „Rancho”

15 września 2013

Godz.9.00 – śniadanie

Podsumowanie konferencji .

 Pożegnalny Krąg.

 

„Światło i dźwięk”

27-08-2013 21:34 przez Robert Gut

Pod nazwą „Światło i dźwięk” odbyło się spotkanie harcerzy z 10 DH NS „Dreptaki” z Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 oraz skautów z niemieckiego Braunschweigu. Dwudniowa impreza harcerska została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” z Rokitna oraz DPS Rokitno 38. Wspólny apel, zabawy, śpiewogranie, ognisko ze słuchowiskiem i wycieczka do MRU Międzyrzecz na długo zapadną w pamięci uczestników. Skauci z Niemiec świetnie bawili się w Polsce zostawiając zaproszenie dla „Dreptaków” na wycieczkę do Niemiec. 

files/ns.zhp.pl/Bartek/2013Bartek1.jpg  files/ns.zhp.pl/Bartek/2013Bartek2.jpg

files/ns.zhp.pl/Bartek/2013Bartek3.jpg  files/ns.zhp.pl/Bartek/2013Bartek4.jpg

files/ns.zhp.pl/Bartek/2013Bartek5.jpg

"Cztery pory roku wokół nas ..." - lato

20-08-2013 21:47 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png 

Lato zagościło w przyrodzie a w związku z tym odbyły się pierwsze tematyczne warsztaty „Lato nad jeziorem”. Zajęcia zorganizowane zostały w terminie 19-29 czerwca 2013 w OSW ZHP „Perkoz” w Waszecie nad jeziorem Pluszne w ramach projektu „Cztery pory roku wokół nas ….” dofinansowanego ze środków PFRON.
Łącznie każdy beneficjent wziął udział w ponad 60 godzinach różnych zajęć, krótkiej wyprawie tematycznej do Skansenu oraz całodniowej wycieczce autokarowej do Nidzicy, Olsztynka, na Pola Grunwaldu. W tym warsztacie udział wzięli harcerze z:
1 Środowiskowej Drużyny NS "Tęcza" ze Świebodzic,
2 Szczepu NS "Jerzyki" z Leszna/Błonie,
Drużyny NS "Biedronki" z Grajewa,
Szczepu NS im. Janusza Korczaka -z Grodziska Mazowieckiego,
6 DH NS "Żywioły" z Sieradza,
20 WDH NS ze Skarżyska – Kamiennej.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/lato1_2013.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/lato3_2013.png

Podczas warsztatów beneficjenci mieli możliwość uczestniczyć:

 • w tematycznych zajęciach i plenerach ekologicznych „Krajobraz Mazur”, „Klimat i warunki pogodowe środowiska wodnego”, „Fauna i flora jeziora Pluszne”,
 • w warsztatach artystycznych „Lato nad jeziorem”” i fotograficznych „Mój portret”,
 • w wycieczce, podczas której zwiedzili Olsztyn oraz Skansen Etnograficzny w Olsztynku /tam uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych malowania na szkle/,
 • w wycieczce całodniowej podczas której zwiedzili zamek w Nidzicy i poznali historię jego powstania. Poznali Pola Grunwaldu i ich historyczny przekaz,
 • w zajęciach sportowych: rozgrywki gier zespołowych, letnia olimpiada sportowa, konkurencje pływackie.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/lato4_2013.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/lato5_2013.png

Z uwagi na specyfikę ośrodka część zajęć odbywała się w środowisku wodnym m.in. na żaglówkach – beneficjenci wypływali na jezioro i tam pobierali próbki wody do badań oraz obserwowali florę i faunę jeziora. Ich baczne obserwacje znajdowały odzwierciedlenie w pracach plastycznych.
Podsumowaniem zajęć artystycznych był zorganizowany wernisaż, podczas którego beneficjenci prezentowali i oglądali prace wykonane podczas warsztatu. Tam też uczyli się zachowań właściwych podczas takiej uroczystości m.in. samodzielnego prezentowania swoich prac i omawiania prac zespołowych.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/lato6_2013.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/lato7_2013.png

Beneficjenci byli bardzo zaangażowani i zaciekawieni proponowanymi zajęciami. Dobór tematów i sposób przekazywania treści uwzględniał ich poziom procesów poznawczych, był uzupełnieniem wiedzy i doskonaleniem posiadanych umiejętności oraz pomagał w rozwijaniu samodzielności myślowej. Zobaczyli, że nauka może być przygodą, realizowaną w bliskim kontakcie z przyrodą. Ponadto w przypadku wyjazdu na wycieczki czy wyjścia plenerowe beneficjenci nauczyli się samodzielnie przygotowywać do wyjazdu czy wyjścia. Podczas przemarszów w miastach uczyli się bezpiecznego poruszania po drogach.
Ponieważ wiele zajęć przeprowadzanych było w grupach, beneficjenci uczyli się i utrwalali zasady poprawnego zachowania, skutecznej komunikacji, a także wspierania kolegów w sytuacjach gdy zadania do wykonania były trudniejsze. Młodzież w naturalny sposób nawiązywała kontakty społeczne, wspólnie uczyła się i bawiła się podczas warsztatów.

"Cztery pory roku wokół nas ..." - wiosna

19-08-2013 23:10 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Wiosna w górach

Pierwszy - Wiosna w Górach - odbył się w dniach 13-18 maja w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej. Prowadzone podczas warsztatów zajęcia ekologiczne i zajęcia w plenerze pozwoliły na poznawanie flory i fauny wiosennych Tatr, wzbogaciły wiedzę na temat środowiska przyrodniczego gór, nauczyły prawidłowych zachowań w parku narodowym. Podczas przygotowań do wędrówek i wycieczek beneficjenci uczyli się samodzielnie przygotowywać indywidualny ekwipunek, dostosowywać ubiór i obuwie do warunków terenowych i pogody.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/1wiosna.png

W trakcie wędrówki na Rusinową Polanę młodzi niepełnosprawni ludzie uczyli się pokonywać własne ograniczenia a także dostosowywać swoje oczekiwania do możliwości całej grupy. Podczas zajęć plastycznych, realizowanych w oparciu o zróżnicowane techniki, przedstawiali elementy górskiej przyrody. Uczestniczyli w dwóch wycieczkach autokarowych – pierwsza całodniowa pozwoliła na poznanie Zalewu Czorsztyńskiego, jego roli i wpływu na życie mieszkańców Podhala.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/2wiosna.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/3wiosna.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/4wiosna.png

Druga wycieczka była krótsza, objęła Zakopane – beneficjenci zwiedzili Muzeum Tatrzańskie – szczególną uwagę poświęcili na poznanie specyfiki miejscowej flory i fauny - od lesistych regli przez subalpejskie zarośla kosodrzewiny i hale, aż po najwyższe turnie czyli najważniejsze tatrzańskie zbiorowiska roślinne. Dioramy tam oglądane, były częścią charakterystycznych krajobrazów roślinności a zapełniały je też żyjące w Tatrach zwierzęta, wśród nich te, będące symbolem naszych gór - kozice i świstaki.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/5wiosna.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/6wiosna.png

Tak prezentowana wystawa robiła duże wrażenie na beneficjentach projektu. W warsztacie udział wzięło 51 harcerzy niepełnosprawnych z: Drużyny NS działającej w SOSW im. Janusza Korczaka w Toruniu, 41 Drużyny Harcerskiej NS ze Słupi/Hufiec Kępno, 29 Drużyny NS "Diablaki", 49 PDH NS "Strachy na Lachy" z Łosic, Drużyna Harcersko-Turystyczna NS z Kutna.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/7wiosna.png

   

Wiosna w mieście

Ostatni wiosenny warsztat odbył się w Warszawie w dniach 10-15 czerwca. Na warszawskie Bielany przyjechały drużyny działające w Ośrodkach Specjalnych w Zielonej Górze, Lwówku Śląskim, Kaliszu i Krotoszynie. Podczas tygodniowego pobytu beneficjenci w trakcie zajęć ekologicznych i plenerowych poznawali różne aspekty środowiska przyrodniczego w aglomeracji miejskiej. Podglądali ptaki w Lasku Bielańskim i Parku Łazienkowskim, oceniali stan zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach miasta, badali natężenie ruchu samochodowego na ulicach stolicy a przy tym i poziom natężenia hałasu w najruchliwszych punktach aglomeracji (np. na skrzyżowaniu ul Marszałkowskiej z Al. Jerozolimskimi czy na lotnisku Okęcie). Zwiedzali ZOO i odbyli aktywną lekcję w Centrum Nauki Kopernik.

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/8wiosna.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/9wiosna.png

files/ns.zhp.pl/4 Pory Roku/10wiosna.png

Obóz Szczepu „Zielone Słońce” w Chorwacji (Prvić i Kutina) 9-26 lipca 2013

06-08-2013 20:44 przez Robert Gut

:)

Tegoroczny obóz Szczepu był obozem wyjątkowym. Perspektywa spędzenia ponad dwu tygodni na adriatyckim wybrzeżu powodowała, że z utęsknieniem oczekiwano na zakończenie roku szkolnego. Po południu 9 lipca po dokładnej kontroli naszego autokaru wyruszyliśmy na południe. Droga minęła szybko i już o świcie przed naszymi oczami ukazały się chorwackie krajobrazy. Dotarliśmy do miejscowości Vodice, gdzie został nasz autokar, a my przepłynęliśmy łodzią na wyspę Prvić, do celu naszej podróży. Chorwacja powitała nas – a jakże! – przepiękną, słoneczną pogodą. Bezchmurne niebo i serdeczne uśmiechy witających nas chorwackich skautów sprawiły, że od początku wiedzieliśmy, że spędzone wspólnie chwile będą wspaniałym doświadczeniem. Od razu polubiliśmy niewielką, bo mającą zaledwie niecałe 2,5 km2 powierzchni, wysepkę. Nie ma na niej ani jednego samochodu – cisza, spokój i szum morskich fal zaledwie kilkanaście metrów od naszych namiotów! Prvić leży w archipelagu szybenickim i niewielka odległość od lądu dała nam możliwość zwiedzenia przepięknej starówki Szybenika, a także posmakowania życia w kurorcie, jakim są Vodice (z ich wielką atrakcją – zjeżdżalnią wodną zlokalizowaną przy samej plaży, która dostarczyła naszym harcerzom, zwłaszcza tym młodszym, wrażeń niezapomnianych). Chorwaccy przyjaciele zorganizowali dla nas także fantastyczny rejs – byliśmy na pobliskiej wysepce Kaprije, a także na Wyspę Młodości, na której przez wiele lat organizowano obozy harcerskie. Wspólne obozowanie dało nam szansę na nawiązanie nowych przyjaźni, wymianę doświadczeń i porównanie naszych zwyczajów i tradycji. Mieliśmy możliwość poznania chorwackiego systemu stopni i sprawności. Chorwaccy instruktorzy podziwiali dyscyplinę panującą wśród naszych harcerzy, ich samodzielność, zaradność i gotowość pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Program sprzyjał integracji, gdyż wiele zajęć odbywało się w grupach mieszanych polsko-chorwackich. Wspólne kominki zbliżały nas do siebie, a dużą rolę odegrały także zajęcia sportowe, wyjścia na plażę i wspólne apele. Przygotowany przez instruktorów „Paszport do Chorwacji”, którego uzupełnienie było wymagane do zdobycia specjalnej sprawności „Znawca Chorwacji” stanowił motywację do pogłębiania swojej wiedzy na temat chorwackiej kultury i zwyczajów. Zaskoczeniem był fakt, jak szybko uczymy się nowych słówek i już po kilku dniach nasi harcerze sprawnie posługiwali się podstawowymi zwrotami w języku naszych gospodarzy. A dziękować było za co! Przyjęcia, z jakim spotkaliśmy się na wyspie, nigdy nie zapomnimy. Dbałość o dobro i wygodę naszych harcerzy, otwartość i życzliwość, z jaką się spotkaliśmy, była niesamowita. Niezwykle serdecznie przyjęci zostaliśmy przez księdza podczas niedzielnej mszy świętej.

files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak1.jpg  files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak2.jpg

Trudno było opuszczać wyspę, ale czekała na nas zmiana otoczenia i jeszcze kilka dni obozu. Nasi chorwaccy przyjaciele zaprosili nas w swoje rodzinne strony i szum Adriatyku zamieniliśmy na ostatnie kilka dni na szum jeziora pod Kutiną. W bazie skautowej przyjęci zostaliśmy iście po królewsku – chyba nikt nie spodziewał się tak wspaniałego wyżywienia i lodów na podwieczorek, ani osobistej wizyty burmistrza Kutiny pięknie mówiącego po polsku! Zwiedziliśmy Kutinę, zobaczyliśmy, jak wygląda harcówka naszych gospodarzy, spędziliśmy niemal cały dzień na miejskim basenie. Znowu wspólnie śpiewaliśmy i spędzaliśmy czas (dziękujemy za pokazanie nam gry w scoutball, w przyszłym roku na pewno odwdzięczymy się naszą kocykówką!).

files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak3.jpg  files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak4.jpg

Podsumowując, odpoczęliśmy, opaliliśmy się, nacieszyliśmy się ciepłym morzem. Ale przede wszystkim – poznaliśmy wspaniałych, ciepłych ludzi, za którymi będziemy tęsknić. Na drugim końcu Europy, ponad 900 km od Krakowa znaleźliśmy nowych przyjaciół, na których z uśmiechem będziemy czekać już za rok…

files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak5.jpg  files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak8.jpg

files/ns.zhp.pl/Krakow2013/2013ObozKrak7.jpg