Wrzesień 2013

Ostatni warsztat „Lato w …” odbył się w dniach 21-30 sierpnia 2013 roku w malowniczym zakolu Warty na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

16-09-2013 22:42 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Ostatni warsztat „Lato w …” odbył się w dniach 21-30 sierpnia 2013 roku w malowniczym zakolu Warty na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy przyjechali ze Świebodzic, Mielca, Białegostoku, Wrocławia, Zgórska k/Kielc, z Bełchatowa, Końskich. Podczas zajęć ekologicznych uczestnicy między innymi:

  • poznawali różne gatunki ptaków leśnych – na podstawie zdjęć, rysunków , obserwacji w terenie w trakcie zajęć plenerowych,
  • poznawali lub utrwalali wiedzę na temat różnych gatunków drzew i krzewów w otaczającym ośrodek lesie,
  • pobierali próbki wody z rzeki Warty i badali ją pod mikroskopami – określając widoczne zanieczyszczenia lub ich brak,
  • uczyli się wykonywać zdjęcia obiektów przyrodniczych.
  •  

Na koniec warsztatu każdy z beneficjentów wypełniał zeszyt ćwiczeń i tam w zależności od indywidualnych możliwości zapisywał lub rysował swoje obserwacje przyrodnicze, rozwiązywał zagadki ekologiczne.

files/ns.zhp.pl/4poryrokulato/2013Bartek3.jpg

Zajęcia plastyczne podczas warsztatów.

Poza zajęciami ekologicznymi przeprowadzono zajęcia plastyczne, teatralne, sportowo-ruchowe. Beneficjenci różnymi technikami plastycznymi przedstawiali obiekty przyrodnicze i swoje miejsce w środowisku.

files/ns.zhp.pl/4poryrokulato/2013Bartek4.jpg

Wykonano dużo rysunków, prac malarskich, ekorzeźb, które były później wyeksponowane na zorganizowanym na zakończenie warsztatu wernisażu. Codzienne zajęcia sportowo-ruchowe pozwalały rozwijać umiejętności nie tylko związane z ruchem i wysiłkiem sportowym ale też współdziałania w zespole, podporządkowania się pod oznaczone reguły gry. Wykorzystanie dodatkowo w czasie zajęć muzyki aktywizowało oprócz sfery psychicznej koordynację wzrokowo - ruchową, wyobraźnię, było bardzo pomocne w integracji grupy szczególnie w pierwszych dniach warsztatów. Dużym przeżyciem dla większości beneficjentów była wycieczka do Łodzi. Tam odwiedziły ogród zoologiczny oraz ogród botaniczny. Obserwowały zachowania zwierząt, które spotkać można w polskich lasach ale też zwierzęta egzotyczne. Porównywały wygląd zwierząt i ich tryb życia. Od przewodnika w ZOO dowiadywały się o ich zwyczajach, diecie i życiu w środowisku naturalnym. W ogrodzie botanicznym miały możliwość obserwacji i porównywania różnych gatunków drzew i roślin zarówno rosnących naturalnie w Polsce jak i też roślin egzotycznych. Warsztat zakończył wernisaż prac wykonanych podczas zajęć, wręczono uczestnikom nagrody i dyplomy za udział w projekcie, za zwycięstwa w konkursach.

files/ns.zhp.pl/4poryrokujesien/2013Bartek5.jpg

Ekologiczna gra terenowa przeprowadzona w załęczańskim lesie.


files/ns.zhp.pl/4poryrokujesien/2013Bartek6.jpg

Grupy z Mielca i Bełchatowa po wykonaniu kolejnego zadania gry ekologicznej. 


files/ns.zhp.pl/4poryrokulato/2013Bartek7.jpg

Grupy z Białegostoku w Wrocławia ułożyły z zebranych w lesie szyszek tytuł projektu.

Kolejny letni warsztat projektu „Cztery pory roku wokół nas”

12-09-2013 22:18 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Kolejny letni warsztat projektu „Cztery pory roku wokół nas” odbył się w Warszawie na Bielanach w terminie 2-11 sierpnia 2013 roku dla harcerzy Nieprzetartego Szlaku, którzy przyjechali ze Skarżyska-Kamiennej, Stemplewa, z Kolbuszowej i ze Żmigrodu.
Podczas dziesięciodniowego pobytu harcerze w trakcie zajęć ekologicznych i plenerowych poznawali różne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego w aglomeracji miejskiej. Podglądali ptaki, oceniali stan zanieczyszczenia powietrza w różnych miejscach miasta, badali natężenie ruchu samochodowego na ulicach stolicy a przy tym i poziom natężenia hałasu w najruchliwszych punktach aglomeracji, poznali przyczyny zanieczyszczenia wody w mieście podczas wizyty w Warszawskich Filtrach.

files/ns.zhp.pl/4poryrokulato/2013Bartek1.jpg
Wizyta w warszawskich Filtrach – czyli skąd w Warszawie jest woda?

W trakcie wyjazdu harcerze mieli również możliwość poznania najciekawszych i najpiękniejszych miejsc w stolicy: wjechali na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki skąd mogli podziwiać piękną panoramę miasta, zwiedzili Łazienki Królewskie - piękny park z licznymi zabytkami, wspaniałe miejsce, w którym zapomina się, że jest się w mieście. Podziwiali Stare Miasto – malownicze kamieniczki i imponujące stare kościoły Rynek Starego Miasta, Kolumna Zygmunta, Mury Starego Miasta - Barbakan, Katedra św. Jana, kościół św. Anny itp.


files/ns.zhp.pl/4poryrokulato/2013Bartek2.jpg
Na Starym Mieście – odwiedziny u Małego Powstańca.

Zwiedzili Ogród, znajdujący się na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - jeden z najpiękniejszych i największych ogrodów dachowych w Europie. Prawie cały dzień spędzili w Centrum Nauki Kopernik – tam wszyscy starali się poznawać związki nauki z życiem codziennym. Wielką atrakcją była również przejażdżka Warszawskim Metrem. Wieczorami odbywały się zajęcia plastyczne, sportowo – ruchowe oraz harcerskie ogniska.