Marzec 2014

Udział w projekcie "Też potrafię..."

20-03-2014 16:50 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

Druhny i Druhowie,
w związku z duża ilością zgłoszeń do udziału w projekcie "Też potrafię..." decyzję o zakwalifikowaniu drużyn podamy 24 marca 2014 roku, po konsultacjach z kadrą uczestnicząca w warsztatach w Załęczu Wielkim.

Czuwaj!

 

hm. Dorota Kołakowska
Kierownik Wydziału NS GK ZHP