Maj 2014

Spotkanie podsumowujące projekt „Cztery pory roku wokół nas - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”.

27-05-2014 21:52 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png

 W OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim w dniach 20-22 marca 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Cztery pory roku wokół nas - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”. W pierwszym dniu uczestnicy pomagali kadrze ośrodka przygotować w Sali konferencyjnej wystawę prac, zeszytów, kronik powstałych podczas projektu.

Następnie brali udział w zajęciach artystycznych i ekologicznych. Odbyły się też konkursy wiedzy ekologicznej. Wieczorem beneficjenci oglądali zdjęcia i filmy prezentujące zadania zrealizowane w trakcie dwuletniego projektu.

 Drugiego dnia zajęcia skupiały się na przygotowaniu do wernisażu - uroczystości podsumowania projektu z udziałem zaproszonych gości.  Uroczystość prowadziła Dorota Kołakowska - koordynator projektu oraz Krystyna Mikita – kierownik OSW „Nadwarciański Gród”. Zaprezentowane zostały dokonania beneficjentów – omówione cele projektu i sposób ich zrealizowania. Przybyli na uroczystość goście obejrzeli prezentacje zdjęć z różnych warsztatów ekologicznych, które odbyły się od kwietnia 2012 roku do marca 2014 roku. Pokazany został również film z ostatnich warsztatów „Zima nad jeziorem” – nagrany przez kadrę warsztatów. Następnie wręczone zostały dodatkowe nagrody dla beneficjentów za udział  w konkursach ekologicznych. Głos zabrali również goście spotkania: pani Teresa Hernik - prezes Zarządu PFRON, Anna Mroczek – dyrektor RCPS z Łodzi, pan Marek Grabowski – artysta malarz - który prowadził zajęcia w trakcie projektu. Wśród gości byli również: pan Robert Pudło - dyrektor Wydziału Realizacji Programów PFRON, pan Władysław  Skwarka – dyrektor oddziału PFRON w Łodzi, przedstawiciel kuratorium Oświaty w Łodzi Stefan Moryń, dyr. Oddziału Terenowego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – Eugeniusz Milczarski. Przybyli też przedstawiciele władz ZHP – Marian Antonik – wiceprzewodniczący ZHP, Paweł Chmielewski - Skarbnik ZHP, reprezentanci komend  chorągwi.

 Po uroczystym wernisażu beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach sportowo - ruchowych  przygotowanych przez zaproszony zespół muzyczny „Krzykaśki” z Wrocławia. Ostatniego dnia odbyły się zajęcia w terenie – beneficjenci udali się znaną im już ścieżką dydaktyczną „Żródełko” na spacer - odkrywając ślady budzącej się wiosny.

files/ns.zhp.pl/Zalecze 2014/1.png 

 files/ns.zhp.pl/Zalecze 2014/2.png

files/ns.zhp.pl/Zalecze 2014/3.png

I JAROSŁAWSKI ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH NIEPRZETARTEGO SZLAKU

27-05-2014 21:25 przez Robert Gut

  Drużyna Harcerska „Słoneczna Gromada” działająca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym  im. Krystyny Rajtar PSOUU Koło w Jarosławiu organizuje I JAROSŁAWSKI ZLOT DRUŻYN HARCERSKICH NIEPRZETARTEGO SZLAKU: „ NA TROPIE KUPIECKICH SKARBÓW”, w dniach 13-15.06.2014r.

Materiały do pobrania: