Sierpień 2014

Też potrafię - maj/czerwiec

09-08-2014 21:55 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grf/szkolans2013.png

W miesiącach maj – czerwiec odbyły się trzy warsztaty twórczości projektu „Też potrafię” dofinansowywanego ze środków PFRON. Spotkania odbyły się w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.
W warsztatach, które odbywały się w maju 2014 roku uczestniczyło łącznie 91 beneficjentów wśród nich harcerze: ze Szczepu „Zielone Słońce” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, z 88 Drużyny NS z SOSW w Myślenicach, 23 Drużyny Harcerskiej NS im. Jana Wienieckiego z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, 1 Drużyny Harcerskiej NS „Ostoja” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, 255 WDH, DH NS „Ekoludki” z ZSS w Warszawie oraz 14 DH NS z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach. Znaczną część czasu poświęcono na zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dużą popularnością wśród uczestników cieszyły się zajęcia muzyczno – ruchowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Dzięki nim młodzi ludzie nauczyli się nowych piosenek z akompaniamentem, poznali kroki taneczne, kształcili koordynację słuchowo – ruchową, rozwijali ogólną kulturę ruchu. Ogromną radość zarówno uczestnikom warsztatów, jak i opiekunom sprawiły zajęcia garncarskie. Każdy na kole toczył swoją indywidualną formę. Wszyscy poznawali zasady pracy z gliną, działanie urządzeń do formowania i wypalania naczyń i figur. Dzieci rozwijały wyobraźnię, zdolności manualne oraz ekspresję plastyczną. Każdy uczestnik mógł na pamiątkę zabrać swoją pracę. Wielką atrakcją był bieg na orientację ścieżkami lasu załęczańskiego. Beneficjenci nauczyli się orientować w terenie leśnym, posługiwać szkicem terenu. W ramach działań praktycznych niedowidzący i niewidomi harcerze zasadzili kwiaty układając kompozycje kolorystyczne. Utworzyły one piękne rabaty zdobiące bazę. Przy okazji mali ogrodnicy nabyli umiejętności rozpoznawania podstawowych ogrodowych roślin ozdobnych (za pomocą dotyku i węchu), nauczyli się sadzenia roślin, poznali zasady pielęgnacji roślin ogrodowych.
    Podczas zorganizowanego pobytu w Łodzi beneficjenci mogli nie tylko rozwijać swoje zainteresowania, ale również przyswajali umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Poznali m.in. zasady zachowania w muzeach, galeriach i na wystawach. Zwiedzali ekspozycje w Experymentarium, gdzie poznawali podstawowe zasady i prawa fizyki, uczestniczyli w projektach interaktywnych, samodzielnie przeprowadzali obserwacje i doświadczenia, doskonaliły np. umiejętność zachowania równowagi w „Magicznym tunelu”. Zupełnie inny charakter miały wystawy w Muzeum Fabryki. Tam młodzi ludzie poznawali historię przemysłu włókienniczego, drogę bawełny z plantacji, przez fabrykę do sklepu z tkaninami, dzieje przemysłowej fortuny rodu Poznańskich.
    Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystów – plastyków doskonaliły u naszych podopiecznych sprawność manualną, rozwijały kreatywność oraz indywidualizm. W czasie warsztatów harcerze poznali nowe techniki malarskie, rozpoznawali szczegóły oraz uczyli się dostrzegać różnorodność barw w otoczeniu. Ważnym podsumowaniem ich pracy był wernisaż zorganizowany w ostatnim dniu warsztatów. Każdy harcerz - artysta został doceniony - wszyscy otrzymali nagrody, wyprawki na zajęć plastycznych.
    Trzeci warsztat odbył się w dniach 2 - 7 czerwca również w OSW ZHP „Nadwarciański Gród”. Uczestniczyli w nim harcerze z 17 DH NS w Żninie, 8 DH NS w Konarzewie, DH NS z Gdańska - Oliwy, oraz 1 DH NS z Leżajska. Oprócz zajęć z twórczości artystycznej, krajoznawczo - turystycznych, rytmiczno - muzycznych mieli możliwość zwiedzania muzeum w Częstochowie podczas całodniowej wycieczki. Dodatkową atrakcją tego warsztatu były konkursy plastyczne oraz zajęcia rytmiczno – muzyczne, które uatrakcyjnili swoją obecnością zaproszeni goście z okazji Dnia Dziecka (3 czerwca). W warsztacie udział wzięło 46 beneficjentów.

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj1.png

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj2.png

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj3.png

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj4.png

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj5.png

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj6.png

files/ns.zhp.pl/1tezpotrafie/tpmaj7.png