Wrzesień 2014

Kursy dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

17-09-2014 21:02 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/wiedziec.png


Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w dniach 14-23 listopada 2014r. w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędą się kursy dla instruktorów  i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

Kurs I stopnia - w programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (harcerskie propozycje programowe, formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności itd.), historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), projekty dotyczące integracji społecznej, prawa osób niepełnosprawnych. 

Kurs II stopnia - w programie między innymi zajęcia: wzmocnienie warsztatu lidera - instruktora NS, warsztat umiejętności interpersonalnych, budowanie relacji w otoczeniu lokalnym. 

Na zgłoszenia czekamy do 4 listopada 2014r. 

Kursy są dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i udział w nich jest nieodpłatny.

Zgłoszenia wg załączonej ankiety aplikacyjnej należy przesyłać na adres:

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP

00-491 Warszawa

ul. Konopnickiej 6;  

ns@zhp.net.pl

Ankieta do pobrania: