Luty 2015

„WIERZĘ W SIEBIE - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” – projekt Wydziału NS GK ZHP na rok 2015

26-02-2015 20:50 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/grafika/ns2.png                                    files/ns.zhp.pl/grf/pefron.gifWydział NS Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w terminie od 13 kwietnia do 7 listopada 2015 roku będzie organizatorem warsztatów w ramach projektu „WIERZĘ W SIEBIE - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”. Projekt zakłada organizację zajęć grupowych w trakcie 6-dniowych warsztatów przeprowadzanych w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Podczas warsztatów beneficjenci będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu: autoprezentacji, podstaw dziennikarstwa, komunikacji, wizażu, doradztwa zawodowego, choreoterapii, elementarnej pracy z filmem, usprawniania kondycyjno - ruchowego.

Beneficjentami w projekcie mogą być osoby niepełnosprawne w wieku od 12 do 26 lat, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie 
o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

Beneficjentem projektu nie może być uczestnik warsztatów terapii zajęciowej.

Projekt jest dofinansowywany ze środków PFRON więc udział w nim jest nieodpłatny.

Harmonogram warsztatów:

13-18 kwietnia 2015

11-16 maja 2015

17-22 sierpnia 2015

21-26 września 2015

12-17 października 2015

2-7 listopada 2015

Zgłoszenia drużyn wg załączonego wzoru do udziału w projekcie przyjmowane będą do 7 marca 2015 na adres mailowy: ns@zhp.net.pl

 

Prosimy w zgłoszeniu podać preferowane terminy warsztatu.

 

Zespół rekrutacyjny kwalifikując poszczególne drużyny i środowiska będzie brał pod uwagę:

  1.   Dotychczasową współpracę z Wydziałem NS GK ZHP, w tym dostarczane dokumenty – terminowość, poprawność i kompletność.

  2.   Wpis drużyny do ewidencji ZHP, oraz opłacenie składek członkowskich przez drużynowego.

  3.   Drużyna będzie mogła wziąć udział w jednym, wybranym warsztacie.

I etap rekrutacji:

1.     1. Do 7 marca 2015 roku - przekazanie zgłoszeń wg załączonego wzoru.

       2. Do 17 marca 2015 roku - kwalifikacja beneficjentów na poszczególne warsztaty – decyzja Zespołu Projektowego ZHP.

3.     3. Do 24 marca 2015 roku- przesłanie do środowisk informacji o kwalifikacji na poszczególne warsztaty.

II etap:

1.    1. Do 5 kwietnia 2015 roku przesłanie list i dokumentów beneficjentów do Wydziału  ZHP .

2.    2. Ocena dokumentów przesłanych przez drużynowych/wychowawców- dokonana przez Zespół projektu .

3.    3. Do 10 kwietnia 2015roku ostateczna kwalifikacja beneficjentów do udziału 
w poszczególnych warsztatach projektu.

UWAGA – w przypadku kwalifikacji drużyny do udziału w pierwszym warsztacie terminy przesłania dokumentów będą rozpatrywane indywidualnie.

 

phm. Dorota Nowak - Małek
Koordynator projektu

 

Ankieta do pobrania:

Dzień Myśli Braterskiej

21-02-2015 18:57 przez Robert Gut

                                                           

„… podaj swą pomocną dłoń tym co liczą na Ciebie…”

 

 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkim instruktorom, harcerzom, zuchom i naszym przyjaciołom składamy braterski uścisk dłoni, uścisk który zapewnia o pamięci, o współodpowiedzialności, o służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim. Życzymy braterstwa na co dzień, dużo radości i satysfakcji z działania. 

 

Instruktorzy  Wydziału Nieprzetartego Szlaku GK ZHP.