Maj 2015

Projekt „WIERZĘ W SIEBIE - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”

29-05-2015 18:00 przez Robert Gut

W dniach 13-18 kwietnia oraz 11-16 maja 2015 odbywały się warsztaty projektu „Wierzę w siebie” w malowniczym ośrodku ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Łącznie wzięło w nich udział 71 beneficjentów, którzy przyjechali ze Skarżyska-Kamiennej, Warszawy, Krakowa, Rokitna, Łodzi, Torunia, Leszna, Turku. Podczas warsztatów beneficjenci brali udział w zajęciach z zakresu: autoprezentacji, podstaw dziennikarstwa, komunikacji, wizażu, doradztwa zawodowego, choreoterapii, elementarnej pracy z filmem, usprawniania kondycyjno – ruchowego. Poznawali tajniki pracy fotografa i operatora kamery, wspólnie stworzyli komiks i krótką relację z pobytu w Załęczu, wydawali gazetę codzienną MIGAWKA. Wspierani przez dziennikarzy, specjalistów w zakresie komunikacji, doradztwa zawodowego przygotowali indywidualne i grupowe prezentacje. Giełda Pracy stała się formą aktywności własnej. Uczestnicy tworzyli w pracowni ceramicznej, makramy i sutaszu. Jedną z największych atrakcji były zajęcia ze stylistą Adrianem, który pomógł uczestnikom we właściwym doborze stroju, fryzury i makijażu stosownie do sylwetki, wzrostu. Podpowiedział jak eksponować atuty, ukrywać mankamenty i ubierać się w zgodzie z najnowszymi trendami. W ramach warsztatów integracyjno – społecznych młodzi ludzie mieli okazję zweryfikować swoje umiejętności w praktyce. Podczas kwietniowych zajęć wyjazdowych do Wrocławia włączyli się w życie aglomeracji miejskiej: prowadzili obserwacje z budynku Sky Tower, eksperymentowali w roli dziennikarzy poznając tajemnice wrocławskich krasnali. Uczestnicy warsztatów majowych mieli mniej czasu na zgłębianie uroków miasta, zwiedzili ośrodek telewizji TVP Wrocław - sprawdzali jak wygląda od kuchni praca dziennikarzy filmowych – byli w studio telewizyjnym oraz w zespole Aparatury Centralnej i Redakcji Informacji. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu PFRON.

files/ns.zhp.pl/Wierze w siebie/wierzewsiebie12.png

files/ns.zhp.pl/Wierze w siebie/wierzewsiebie1.png

files/ns.zhp.pl/Wierze w siebie/wierzewsiebie2.png

files/ns.zhp.pl/Wierze w siebie/wierzewsiebie3.png

files/ns.zhp.pl/Wierze w siebie/wierzewsiebie4.png

files/ns.zhp.pl/Wierze w siebie/wierzewsiebie5.png

Dwa warsztaty twórczości w ramach projektu „Gotowi na start - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” dofinansowywanego ze środków PFRON oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

23-05-2015 20:40 przez Robert Gut

Chorągiew Dolnośląska ZHP w miesiącach kwiecień – maj w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim zorganizowała dwa warsztaty twórczości w ramach projektu „Gotowi na start- grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” dofinansowywanego ze środków PFRON oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.
W warsztatach uczestniczyło łącznie 84 beneficjentów wśród nich harcerze z Warszawy, Skarżyska-Kamiennej, Stemplewa, Sandomierza, Ostrzeszowa, Mrowli, Piławy Górnej, Mielca, Jarocina. Zajęcia plastyczne prowadzone przez artystów – plastyków doskonaliły u naszych podopiecznych sprawność manualną, rozwijały kreatywność oraz indywidualizm. W czasie warsztatów harcerze poznali nowe techniki malarskie, rozpoznawali szczegóły oraz uczyli się dostrzegać różnorodność barw w otoczeniu. Dużą popularnością wśród uczestników cieszyły się zajęcia muzyczno – ruchowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Dzięki nim młodzi ludzie nauczyli się nowych piosenek z akompaniamentem, poznali kroki taneczne, kształcili koordynację słuchowo – ruchową, rozwijali ogólną kulturę ruchu. Ogromną radość zarówno uczestnikom warsztatów, jak i opiekunom sprawiły zajęcia lepienia w glinie a także wykonanie biżuterii z ozdobnych sznurków i koralików. Beneficjenci rozwijali wyobraźnię, zdolności manualne oraz ekspresję plastyczną. Każdy uczestnik mógł na pamiątkę zabrać swoją pracę. Kilka zajęć poświęcony zostało przygotowaniu przestawienia teatralnego. Beneficjenci przygotowywali scenografię, uczyli się ról, przygotowywali stroje. Wielką atrakcją były zajęcia terenowe na ścieżkach lasu załęczańskiego. Beneficjenci nauczyli się orientować w terenie leśnym, posługiwać szkicem terenu. W ramach działań praktycznych harcerze zasadzili kwiaty układając kompozycje kolorystyczne. Utworzyły one piękne rabaty zdobiące bazę. Przy okazji mali ogrodnicy nabyli umiejętności rozpoznawania podstawowych ogrodowych roślin ozdobnych nauczyli się sadzenia roślin, poznali zasady pielęgnacji roślin ogrodowych. W ramach zajęć terenowych nauczyli się orientować w terenie leśnym, posługiwać szkicem terenowym, poznawali i podziwiali piękno przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, pierwszego w centralnej Polsce, powołanego dla ochrony jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej. Ważnym podsumowaniem ich pracy był wernisaż zorganizowany w ostatnim dniu warsztatów. Każdy harcerz - artysta został doceniony - wszyscy otrzymali nagrody, wyprawki na zajęcia plastyczne, dyplomy dla drużyn.


files/ns.zhp.pl/10984499_958615440849580_7383901248667905734_n.jpg

files/ns.zhp.pl/11262999_958615534182904_8941794363919149597_n.jpg

files/ns.zhp.pl/11053167_958615410849583_2493005702098316632_n.jpg

files/ns.zhp.pl/20021_958615527516238_8870758905199048357_n.jpg


IX Ogólnopolski Biwak Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Mielcu

12-05-2015 19:50 przez Robert Gut

W dniach 24-26 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mielcu miał miejsce IX już, Ogólnopolski Biwak Drużyn Nieprzetartego Szlaku, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Mieleckie Wrota Czasu”. Wzięło w nim udział łącznie 11 drużyn harcerskich z placówek szkolnictwa specjalnego, między innymi z Dęblina, Dębicy, Tarnobrzega, Łoniowa, Grębowa, Kolbuszowej, Rudnika i Mielca. Jak przystało na hasło tegorocznego biwaku, wszystko związane było z historią i tradycją rycerską naszego regionu. W pierwszym dniu harcerze wykonywali herby rycerskie, by później zaprezentować je wraz z życiorysem wybranego rycerza. Drugi dzień obfitował w wiele atrakcji. Główną z nich była wycieczka do rycerskiej Osady w Stobierniej. Pogoda była wspaniała, wprawiając uczestników w radosny i pozytywny nastrój. Z wieży warownej podziwiano wspaniałe widoki. Członkowie bractwa rycerskiego, oprowadzili nas po zagrodach, przenosząc w XII wiek. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach wyrabiania i pieczenia podpłomyków, a także podziwialiśmy walki rycerskie. Po południu, już na terenie Ośrodka, czekało nas spotkanie z członkami XIII wiecznego bractwa rycerskiego. Ważnym momentem był udział harcerzy w „Turnieju o miecz Wielkiego Hetmana Koronnego Mikołaja Mieleckiego”. W 10 konkurencjach o różnym stopniu trudności, połączonych z turniejem łuczniczym, najlepszą okazała się drużyna z Grębowa zdobywając miecz i złotą podkowę. Ostatni dzień biwaku tradycyjnie zakończony został uroczystym, podsumowującym apelem i udziałem w niedzielnej mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętrzej, podczas której widząc tak dużą grupę pięknie umundurowanych harcerzy wraz z instruktorami z Drużyn Nieprzetartego Szlaku, ksiądz proboszcz udzielił wszystkim specjalnego błogosławieństwa. Biwak upłynął w niepowtarzalnej rycerskiej atmosferze, dostarczając uczestnikom niezapomnianych wrażeń, nowych doświadczeń i umiejętności a organizatorom imprezy, to jest instruktorom – nauczycielom SOSW w Mielcu, wiele satysfakcji i radości. Już nie możemy doczekać się kolejnego X jubileuszowego Ogólnopolskiego Biwaku Drużyn NS.

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec11.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec12.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec13.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec14.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec15.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec16.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec17.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec18.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec19.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec110.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec111.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec112.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec115.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec116.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec117.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec118.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec119.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec120.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec121.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec122.png

   files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec123.png    files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec124.png

                         files/ns.zhp.pl/Mielec2015/mielec125.png