Wrzesień 2015

„Gotowi na start- grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”

15-09-2015 22:23 przez Robert Gut

Zakończyły się tatrzańskie warsztaty twórczości realizowane w ramach projektu „Gotowi na start- grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”. Trzeci i czwarty warsztat projektu odbyły się w dniach 19-24 czerwca oraz 20-25 lipca w Schronisku „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej. Udział w nim wzięło 94 beneficjentów z Grodziska Mazowieckiego, Lwówka Śląskiego, Świdnicy, Żnina, Trzcianki. Warszawy, Żmigrodu, Sochaczewa, Pucka. Zajęcia prowadzili instruktorzy ZHP oraz profesjonalni artyści malarze, tancerze zespołu ludowego. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy m.in. różnymi technikami przedstawiali góry, projektowali wzory ubrań letnich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia malowania na szkle. Młodzież po raz pierwszy wykonywała prace w tej technice. Prowadzone podczas warsztatów zajęcia w plenerze pozwoliły na poznawanie flory i fauny Tatr, wzbogaciły wiedzę na temat środowiska przyrodniczego gór, nauczyły prawidłowych zachowań w parku narodowym. Podczas przygotowań do wędrówek w terenie beneficjenci uczyli się samodzielnie przygotowywać indywidualny ekwipunek, dostosowywać ubiór i obuwie do warunków terenowych i pogody. W trakcie wędrówki na Rusinową Polanę uczyli się pokonywać własne ograniczenia a także dostosowywać swoje oczekiwania do możliwości całej grupy. Równie ciekawe i atrakcyjne były zajęcia ruchowo- sportowe, podczas których młodzież uczyła się współzawodnictwa opartego na zasadzie fair- play, wdrażała się do pokonywania trudności i własnych ograniczeń, poszerzała wiedzę i umiejętności. Zorganizowany został również Festiwal Piosenki „O Górach”- wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody. Udział drużyn Nieprzetartego Szlaku w projekcie, którego organizatorem jest Dolnośląska Chorągiew ZHP jest nieodpłatny za uwagi na dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.