Grudzień 2015

Święta 2015

23-12-2015 14:51 przez Robert Gut

 

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP