Czerwiec 2016

WAKACJE!!!

26-06-2016 12:43 przez Robert Gut

"Wakacje, znowu są wakacje
Na pewno mam rację wakacje znowu są."

Życzymy wszystkimi harcerkom i harcerzom – uczniom, instruktorkom i instruktorom – nauczycielom - słonecznych, bezpiecznych wakacji, wspaniałego wypoczynku, spotkania z tajnikami przyrody, ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.

Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

Warsztaty ekologiczne realizowanego przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK ZHP projektu „Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne” dofinansowywanego ze środków PFRON.

24-06-2016 20:18 przez Robert Gut

Za nami pierwsze warsztaty ekologiczne realizowanego przez Chorągiew Dolnośląską oraz Wydział NS GK ZHP projektu „Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne” dofinansowywanego ze środków PFRON.
Pierwszy warsztat ekologiczny – Wiosna nad rzeką i w lesie- odbył się w dniach  16-21 maja 2016r. w OSW ZHP „Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim.
W trakcie warsztatu zorganizowano 40 godzin różnych zajęć - ekologicznych, plastycznych, sportowo-ruchowych , fotograficznych. Podczas zajęć ekologicznych uczestnicy między innymi:
-poznawali różne gatunki ptaków leśnych – na podstawie zdjęć, rysunków , nagranych głosów ptaków, obserwacji w terenie w trakcie zajęć plenerowych.
- poznawali lub utrwalali wiedzę na temat różnych gatunków drzew i krzewów w otaczającym ośrodek lesie,
- pobierali próbki wody z rzeki Warty  i badali ją pod mikroskopami – określając widoczne zanieczyszczenia lub ich brak
- uczyli się wykonywać zdjęcia obiektów przyrodniczych.
 
Drugi warsztat – Wiosna w górach - odbył się w terminie 13-17 czerwca 2016r. w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej.
  Podczas zajęć uczestnicy między innymi:
- poznawali różne gatunki ptaków bytujących w górach – na podstawie zdjęć, rysunków, nagranych głosów ptaków, obserwacji w terenie w trakcie zajęć plenerowych,
- podczas zajęć plenerowych w górach (na Rusinowej Polanie) obserwowali owady, ptaki i rośliny charakterystyczne dla wysokich gór,
- uczestniczyli w Olimpiadzie Ekologicznej
- uczyli się wykonywać zdjęcia obiektów przyrodniczych,
- uczyli się segregowania odpadów.
W Zakopanem beneficjenci m.in. uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Przyrodniczym  TPN, podziwiali panoramę Tatr z Gubałówki, oddali hołd twórcom harcerstwa polskiego odwiedzając mogiłę Olgi i Andrzeja Małkowskich.  Na koniec warsztatu każdy z beneficjentów otrzymał miedzy innymi  zeszyt ćwiczeń, gdzie będzie mógł  zapisywać  lub rysować swoje obserwacje przyrodnicze, rozwiązywać zagadki ekologiczne. Nasi harcerze podczas warsztatu zdobywali również sprawności : Przyrodnika i Łazika.
Warsztat zakończył wernisaż prac wykonanych podczas zajęć, wręczono uczestnikom nagrody za udział w projekcie, za zwycięstwa w konkursach. Ponadto przygotowano dyplomy dla każdego ośrodka, z którego rekrutowali się beneficjenci. Łącznie w obu warsztatach udział wzięło prawie 100 beneficjentów.
 

files/ns.zhp.pl/Cztery pory roku/20160613_171401.jpg 

files/ns.zhp.pl/Cztery pory roku/20160613_173509.jpg

files/ns.zhp.pl/Cztery pory roku/DSC_0033.JPG 

files/ns.zhp.pl/Cztery pory roku/Glodowka 06.16.jpg 

 

Projekt „Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”

09-06-2016 12:58 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/ztlem4pory2016.jpg

Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w terminie od 1.01.2016 do 31.03.2018 roku będzie realizowała projekt „Cztery pory roku - ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne” dofinasowany ze środków PFRON. Projekt zakłada organizację zajęć w trakcie 6 i 10 dniowych warsztatów o charakterze ekologicznym przeprowadzanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych w pięciu miejscach w Polsce na terenie baz i ośrodków harcerskich. W projekcie zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych współgrać będzie z poznawaniem otoczenia pozaspołecznego zmierzające do zapoznania z różnymi elementami przyrody.

Beneficjenci poznają ekosystemy takie jak las, jezioro, rzeka, góry i morze. Dobór ośrodków, w którym odbędą się formy powiązany został z koniecznością poznania przez beneficjentów różnych ekosystemów.

1. LESNY I RZECZNY - OSW ZHP "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim (w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym)

2. JEZIORO – OSW ZHP "PERKOZ" Uroczysko Waszeta k/Olsztynka (nad jez. Pluszne)

3. MORZE – Harcerski Ośrodek Morski w Pucku

4. GÓRY – Schronisko Górskie "Głodówka" w Bukowinie Tatrzańskiej

5. AGLOMERACJA MIEJSKA – Wrocław/Warszawa

W I okresie finasowania do udziału w zadaniu zgłoszonych zostało ponad 600 harcerzy z drużyn Nieprzetartego Szlaku z całej Polski. Zespół rekrutujący mógł przyjąć jedynie 450 osób. Zakwalifikowano do udziału w I okresie finasowania projektu (do 31.03.2017 r) następujące drużyny:

2 Szczep NS im. P.O.S. Jerzyki z Leszna/Błonie k/Warszawy

18 WDH NS z Pleszewa

23 DH NS im. Janka Winieckiego z Ostrowa Wielkopolskiego

DH NS Iskierka z Będzina

418 WDH NS z Warszawy

255 WDH NS z Warszawy

293 WDH NS "Różana Piechota" z Warszawy

13 DH NS "Bez nazwy" z Pucka

56 DH NS Albatrosy z Ostrzeszowa

V Szczep DH NS - ze Stemplewa

1 ŚDH NS Tęcza ze Świebodzic

14 DH NS Leśne Ludy z Mielca

13 DH NS Orły z Mielca

29 DH NS "Poszukiwacze Przygód" ze Żmigrodu

41 ŚDH NS im.Hubala ze Świdnicy

V Szczep DH NS

59 DH NS z Zawiercia

2 DH NS „Dreptaki” z Nowego Sącza

45 DH NS "Stokrotki" z Legnicy

87 Myślenicka DH im. H.Modrzejewskiej z Myślenic

88 Myślenicka DH im. J. z Myślenic

10 Podgórska DH "Słoneczne" im.J.Falkowskiej z Krakowa

Szczep Zielone Słońce z Krakowa

10 Podgórska D harcerzy "Buki" im.J.Bytnara z Krakowa

365 DH Niewidomych "Załoga Santa Marii" z Lasek k/Warszawy

38 Słupecka DH NS "Czarne Jedynki" ze Słupcy

1 Bełchatowska DH NS "Łapiwiatry" z Bełchatowa

Szczep 419 WDHiZ Leśne Bractwo z Warszawy

2 Wałbrzyska DH NS Sokoły

31 DH Traperzy z Lwówka Śląskiego

20 DH NS Łaziki z Grójca

20 DH NS im.I.Sendlerowej „Silne Dziki” z Dęblina

161 WDH NS im.K.Krahelskiej "Słoneczni Wędrowcy" z Warszawy

20 WDH NS "Leśne Włóczęgi" z Wrocławia

426 WDH NS "Płomienie" z Warszawy

27 Podhalańska DH NS STUDEROKI z Nowego Targu

22 PHD NS "Tornado" z Krakowa

1 DH NS "Łaziki" z Kolbuszowej

6 WDH NS Piastowskie Orły z Lubina.

 

Koordynator projektu hm. Dorota Kołakowska