Kwiecień 2017

IX OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DĘBLIN 2017

19-04-2017 17:43 przez Robert Gut

files/ns.zhp.pl/rozne/deblin1.png

Święta Wielkanocne

16-04-2017 09:30 przez Robert Gut

kartka
Instruktorzy Wydziału NS GK ZHP

II etap realizacji projektu „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”

07-04-2017 09:53 przez Robert Gut

CZUWAJ

Przed nami II etap realizacji projektu „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne” współfinansowanego ze środków PFRON, który realizuje Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, kompetencji społecznych, wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niezbędnych w czynnościach dnia codziennego, kontaktach ze środowiskiem lokalnym, bezpośrednim włączaniu się
w życie obywatelskie, skutecznym przechodzeniu na rynku pracy.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane środowiska Nieprzetartego Szlaku oraz osoby niepełnosprawne niezrzeszone do udziału.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie dziewięć 6-dniowych warsztatów. Planowane terminy spotkań:

  1. 24.04. – 29.04.2017r. Ośrodek Perkoz - Waszeta k/Olsztynka
  2. 24.06. – 29.06.2017r. Ośrodek Nadwarciański Gród - Załęcze Wielkie
  3. 21.08. – 26.08.2017r. Ośrodek Perkoz
  4. 28.08. – 02.09.2017r. Ośrodek Nadwarciański Gród
  5. 02.10. – 07.10.2017r. Ośrodek Nadwarciański Gród
  6. 09.10. – 14.10.2017r. Ośrodek Perkoz
  7. 20.11. – 25.11.2017r. Ośrodek Perkoz
  8. 19.02. – 24.02.2018r. Ośrodek Perkoz
  9. 12.03. – 17.03.2018r. Ośrodek Nadwarciański Gród.

Udział uczestników i ich opiekunów w projekcie jest bezpłatny, grupy ponoszą jedynie koszt dojazdu do miejsca realizacji zadania.

W trakcie warsztatów zajęcia odbywają się w 3 blokach programowych:

I poranny – 4 godziny

II popołudniowy – 4 godziny

III wieczorny – 2 godziny.

Projekt przewiduje realizację treści w zakresie: komunikacji, choreoterapii, podstaw dziennikarstwa, sztuki filmowej, autoprezentacji, florystyki, wizażu, integracji
i uspołecznienia (Relacje z I edycji: www.facebook.com/odkrywamsiebie/).

 

W każdym warsztacie może wziąć udział 40 beneficjentów – kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń. Uczestnikiem projektu może być młody człowiek w wieku od 12 do 26 roku życia, który nie brał udziału w I edycji zajęć i posiada orzeczenie
o niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
Zainteresowane środowiska powinny wypełnić kartę zgłoszeniową (dokument w załączeniu) do dnia 15.04.2017 roku i przesłać ją na adres
dorota.nowak-malek@zhp.net.pl .
Po uzyskaniu decyzji o kwalifikacji do projektu drużynowi, opiekunowie zobowiązani są do przekazania kompletnego pakietu dokumentacji (kserokopii orzeczenia, IPT, oświadczenia).

 

Zapraszamy

koordynator projektu

phm. Dorota Nowak - Małek