Konferencja

 

Największym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu była konferencja zorganizowana przez Główną Kwaterę ZHP  oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób pt.  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - dziś i perspektywy” Konferencja odbyła się w dniach 13-14 września 2013 we Wrocławiu. Uczestnicy zakwaterowani byli w Domu Studenckim „Dwudziestolatka” ul. Piastowska 1.  Posiedzenie plenarne oraz praca  w zespołach problemowych miały miejsce w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 24a. Elementem konferencji były wizyty uczestników  w drużynach Nieprzetartego Szlaku w placówkach szkolnictwa specjalnego – zamówiono  4 autokary, które przewoziły 40 - 45-osobowowe grupy do poszczególnych drużyn. Ponadto ważnym punktem programu było spotkanie uczestników na terenie HOW „Rancho” we Wrocławiu na uroczystej kolacji oraz przy harcerskim ognisku. Podczas ogniska omawiano dorobek 55-letniej działalności ZHP na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  dyskutowano  o działalności wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z ministrem Jarosławem Dudą – Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W programie dwudniowej konferencji miały miejsce następujące wystąpienia:

  1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - prezentacja Biura  Pełnomocnika  Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  - Zastępca Dyrektora  Biura – Krzysztof Kosiński
  2. Konwencja praw osób niepełnosprawnych w interwencjach zgłaszanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (dzieci i młodzieży) – Maciej Lis - przedstawiciel  Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
  3. Realizacja praw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce oraz na tle rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej- dr Teresa Serafin – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
  4. Realizacja programów ZHP na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Dorota Nowak-Małek – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,

Dyskusje panelowe:

1. Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli – moderator dr Teresa Serafin

• Realizacja zadań na poziomie samorządów - dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – Unia Metropolii Polskich

• Realizacja zadań na poziomie MEN - Joanna Wrona -Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN

• Realizacja zadań na poziomie podstawowym , w tym w organizacjach pozarządowych – Dorota Nowak-Małek

2. Wsparcie dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny – moderator – Teresa Hernik – dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

• Realizacja zadań na poziomie samorządów, w tym Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – Małgorzata Gorący

• Programy PFRON – Marcin Sokołowski – dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PFRON

• Realizacja zadań na poziomie podstawowym , w tym w organizacjach pozarządowych – Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych - Wrocław

3. Styl życia i czas wolny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – moderator - dr hab. Elżbieta Zakrzewska prof. Uniwersytetu Warszawskiego

• Sport dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Elżbieta Bojanowska – Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Turystyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Jarosław Żbikowski - PTTK

• Wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym organizowany przez organizacje pozarządowe – Agnieszka Nawrocka -dyrektor Szkoły Podstawowej SOSW dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, instruktorka Wydziału Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP

Praca w zespołach problemowych

1. Dorobek 55-lecia NS – metodyczny, wychowawczy, promocja, kierunki na przyszłość – Maria Orłowska – instruktorka ZHP, pracownik MPiPS.

2. Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli i instruktorów – Dorota Nowak-Małek. 

3. Styl życia i czas wolny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Anna Gazda. 

4. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – aktywność zawodowa naszych wychowanków - Anna Stoń.

 

 

 

 


Wróć