UWAGA!!! Uczestnicy kursu dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską.

Kurs dla drużynowych i nauczycieli prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem metody harcerskiej realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego z funduszy PFRON. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na zajęciach od dnia rozpoczęcia tj. 13.11.2011r. do dnia zakończenia tj. 23.11.2011r. Skrócenie pobytu jest niemożliwe i wiązać się będzie ze zwrotem kosztów kursu.

KURS DLA INSTRUKTORÓW I NAUCZYCIELI

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w dniach 13-23  listopada 2011 r  w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędą się kursy dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu  o metodę harcerską.

Kurs I stopnia-w programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności itd.),  historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), projekty dotyczące integracji społecznej.

Kurs II stopnia- w programie między innymi zajęcia: wzmocnienie warsztatu lidera- instruktora NS, warsztat umiejętności interpersonalnych, budowanie relacji w otoczeniu lokalnym.

Na zgłoszenia czekamy do 28 października 2011 r.

Zgłoszenia wg załączonej ankiety aplikacyjnej należy przesyłać na adres:

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa
ul. Konopnickiej 6;

w wersji elektronicznej na adres: ns@zhp.pl .

Udział w kursie bezpłatny!!!

:)

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA KADRY NS

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w dniach 13-16  października 2011r  w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbędą się warsztaty doskonalące dla kadry NS. W programie zajęcia technik decoupage, techniki plastyczne, techniki witrażowe, zajęcia integracyjne.  Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń do 7 października 2011. Również obowiązuje ankieta aplikacyjna, którą należy przesłać na adres:

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa
ul. Konopnickiej 6;

w wersji elektronicznej na adres: ns@zhp.pl .

:)

KURS

Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP informuje, że w terminie od 15 listopada do 21 listopada 2010r. w Schronisku Górskim „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się kurs dla instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych w oparciu o metodę harcerską. W programie między innymi zajęcia: na temat stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji (formy pracy, przykłady dostosowywania programów sprawności, działalność drużyny NS, itd.), historia i tradycja ZHP (w tym historia Nieprzetartego Szlaku), informacje dotyczące Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, tworzenia projektów programowych.  
Na zgłoszenia czekamy od 15 września do 30 października 2010 r.

Koszt dla uczestnika: 200 zł (wpłacać należy w kasie Schroniska „Głodówka”- jest możliwość otrzymania faktury).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP
00-491 Warszawa
ul. Konopnickiej 6;
w wersji elektronicznej na adres :
alina.zwirblinska@zhp.net.pl  lub ns@zhp.pl .

ANKIETA APLIKACYJNA