Warsztaty

 

Warsztaty w OSW „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim w terminie 7-10 marca 2013 roku.

Tematyka :  Regionalne i ogólnopolskie imprezy integracyjne - cele, zasady organizacji, zarządzanie projektem.

Uczestnikami byli instruktorzy ZHP i wolontariusze z województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego.

Problemy poruszane podczas zajęć warsztatowych:

  • Organizacja masowych imprez integracyjnych- cele, zasady organizacji
  • zarządzanie projektem
  • zasady bezpieczeństwa podczas imprez, w tym imprez masowych
  • pozyskiwanie środków na realizację programów
  • promocja imprez dla niepełnosprawnych
  • wsparcie kół Przyjaciół Nieprzetartego Szlaku
  • plany  Wydziału NS GK ZHP na rok 2013

 

files/ns.zhp.pl/warsztaty/warsztaty1.png

files/ns.zhp.pl/warsztaty/warsztaty2.png

files/ns.zhp.pl/warsztaty/warsztaty3.png

 Wróć